Gerdab.IR | گرداب

جدی‌ترین تهدید برای امنیت اینترنت کدام دسته از هکرها هستند؟

تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۹۱

هکرهای اهل شوروی سابق که هم اکنون در جمهوری های مختلف پراکنده اند، در مقایسه با همتایان آسیایی خود بسیار خطرناک تر هستند.

به گزارش گرداب، یافته های جدید موسسه امنیتی ترندمیکرو نشان می دهد که اگرچه هکرهای آسیای شرقی با نفوذهای مکرر به سایت های مختلف و تداوم تهدیدات خود مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد کرده اند، اما نباید به اشتباه نتیجه گرفت که بزرگترین تهدید علیه اینترنت مربوط به این نقطه از جهان است.

ترندمیکرو بعد از بررسی عملکرد هکرهای شرق آسیا و همین طور شرق اروپا بدین نتیجه رسیده که هکرهای اهل شوروی سابق که هم اکنون در جمهوری های مختلف پراکنده اند، در مقایسه با همتایان آسیایی خود بسیار خطرناک تر هستند.

علت اصلی این نتیجه گیری، توانایی بالای هکرهای اروپای شرقی در طراحی بدافزارهای فوق العاده پیچیده عنوان شده است. هکرهای شرق آسیا معمولا از آسیب پذیری های ناشناخته برای حمله استفاده کرده و برای سوءاستفاده از آنها حملات فیشینگ را طراحی می کنند، اما برای گسترش دسترسی به اهداف خود در شبکه از بدافزارها و ابزار ثالث بهره می برند.

در مقایسه هکرهای اروپای شرقی از آسیب پذیری های کشف شده برای نفوذ اولیه استفاده کرده، اما برنامه های بدافزاری آنها به طور دقیق برای اجرای اهداف مورد نظرشان بهینه سازی می شوند. حجم این بدافزارها ناچیز بوده و از تکنیک های پیشرفته مخفی کردن حمله بهره می برند.

منبع: فارس