Gerdab.IR | گرداب

محققان اعلام کردند:

افراد در پاسخ دادن به پیامک‌ها رفتار غیر ارادی دارند

تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۹۱

افراد به طور خودکار احساس می‌کنند مجبور به بررسی، خواندن و پاسخ دادن به پیامهای جدیدی هستند که روی تلفنهای همراه خود دریافت می‌کنند.

به گزارش گرداب، محققان آمریکایی اظهار داشتند بسیاری از افراد بدون اینکه حتی فکر کنند تلفن همراه خود را چک می کنند و این عادت نشان‌دهنده یک رفتار خودکار یا اتوماتیسم است.

"جوزف بایر" دانشجوی دکترای دپارتمان مطالعات ارتباطات در دانشگاه میشیگان به عنوان نویسنده اصلی این تحقیق گفت: «اتوماتیسم که متغیر اصلی در این تحقیق بود، به وسیله نشانه‌های موقعیتی و فقدان کنترل، آگاهی، اراده و توجه ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر افراد به طور خودکار احساس می‌کنند مجبور به بررسی، خواندن و پاسخ دادن به پیامهای جدیدی هستند که روی تلفنهای همراه خود دریافت می‌کنند. آنها همچنین تشخیص نمی‌دهند که به طور خودکار این اقدام را انجام می‌دهند.»

این تحقیق در مجله رایانه‌ها در رفتار انسانی با مشارکت چند صد نفر از دانشجویان انجام شده است که به یک پرسشنامه درباره ادراک، احساس و استفاده خود نسبت به ابعاد مختلف فناوری ارتباطات پاسخ گفته‌ا‌ند.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تمایلات خودکار، پیش‌بینی‌کننده مهم و مثبت ارسال و خواندن پیامهای متنی هنگام رانندگی هستند که این امر حتی وقتی در رابطه با هنجارها و رویکردهای فرد نیز مد نظر قرار می‌گیرد میزان یکسانی را منعکس می‌کند.

"اسکات کامپبل"، استادیار مطالعات ارتباطات اظهار داشت: «دو کاربر تلفن همراه می‌توانند با نرخ مساوی از تلفن خود استفاده کنند، اما میزان اجرای رفتار خودکار آنها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.»

بایر هم گفت: «تشکیل ستادهایی برای تغییر این عادتها چون نوشتن پیامهای کوتاه هنگام رانندگی می‌تواند در این زمینه موثر باشد؛ چرا که اکثر کاربرها سطح انجام این رفتارهای خودکار در خود را تشخیص نمی‌دهند و به طور بی اختیار تلفن همراه خود را هنگام رانندگی بررسی کرده و به پیامهای جدید پاسخ می دهند.»

وی افزود: «ما با هدف قرار دادن این مکانیسمهای خودکار می‌توانیم استراتژیهای کنترل فردی را برای رانندگان طراحی کنیم.»

به‌رغم این نتایج محققان اظهار داشتند که باید برای مشخص شدن این که این نتایج در تمام گروه‌های سنی نیز یکسان است، تحقیقات بیشتری انجام داد؛ چرا که اکثر شرکت‌کنندگان در این تحقیق از قشر جوان بوده‌اند.

منبع: مهر