Gerdab.IR | گرداب

خوش‌تر از نقش تو در عالم تصویر نبود

تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۱

می‌خوام امشب براتون از رهبرم دم بزنم / از غریبی‌اش بگم و عالمُ بر هم بزنم / پدری که زندگی‌اش ساده شبیه فقراست / فرش زیر پاش مثل فرش اتاق ضعفاست / همون که همیشه در خونه شهدا را در می زنه / همونی که روحش برای پیر جماران پر می زنه / همون که بی‌خبر می‌ره مسجد جمکران سر می‌زنه