Gerdab.IR | گرداب

ای بر دل رمیده ما مونس و انیس

تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ۱۳۹۱

ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد/ دل رمیده‌ی ما را انیس و مونس شد...

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید
برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید

گرافـ(چریک)ـیک