Gerdab.IR | گرداب

همه آمده بودند...

تاریخ انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

گرگ‌ها خوب بدانند در این ایل غریب__گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز/ گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند__شیرمردی چو علی خامنه‌ای هست هنوز/ گر امام شهدا نیست کنون در برمان__خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز

همه آمده بودند...
برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید

بی‌نشان