Gerdab.IR | گرداب

اهمیت امنیت اطلاعات در نهادهای حاکمیتی

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردين ۱۳۹۳

بدون شک مهم‌ترین مقوله در امنیت اطلاعات آگاهی است، در صورتی که همه ما از جوانب مختلف امنیت اطلاعات و یا ناامنی‌های اطلاعات آگاه باشیم کمتر دچار ضرر و زیان می‌شویم.

به گزارش گرداب و به نقل‌ از‌ سایت‌ پارلمان‌، امروزه کمتر‌ کسی را‌ می‌توان یافت که اطلاعاتی برای از‌دست رفتن‌ نداشته باشد. همه‌ ما‌ در‌ معرض از‌دست رفتن اطلاعاتی هستیم‌ که ممکن است به‌دست آوردن آن‌ها‌ دیگر‌ امکان‌پذیر‌ نباشد.

از‌ سوی‌ دیگر نوع دیگری از‌ دزدی و ناامنی در محیط‌های کاری رواج یافته است که ریشه در گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و آسیب‌های همراه آن دارد. آن ناامنی، اطلاعاتی است که در گذشته‌های دور بارزترین مصداق آن دانستن جای کلید گاو صندوق بزرگانی بود که گنجینه‌های نهفته در آن داشتند، اما امروز همه افراد گنجینه‌های گرانبها در اختیار دارند و معمولا امکان دسترسی به آن‌ها از‌سوی افراد مختلف امکان‌پذیر است.

حوزه‌ای که این بعد از زندگی را تحت پوشش‌ قرار می‌دهد، امنیت اطلاعات است. بدون شک مهم‌ترین مقوله در امنیت اطلاعات‌ آگاهی‌ است، در‌ صورتی‌که‌ همه‌ ما‌ از جوانب مختلف امنیت اطلاعات و یا ناامنی‌های اطلاعات آگاه باشیم، کمتر‌ دچار‌ ضرر‌ و زیان می‌شویم.

دردناک‌ترین بعد‌ ناامنی‌ اطلاعات زمانی است که اطلاعات دزدیده شده تنها اطلاعات فردی و شخصی نیست، بلکه مربوط به گروهی از افراد یک سازمان و حتی یک کشور است‌ که امکان خرابکاری با مقیاس بزرگتر را فراهم می‌کند.

ساده‌ترین و موثرترین راه برای دستیابی به آگاهی آموزش است. بنابراین آموزش امنیت اطلاعات یکی از مهم‌ترین مباحثی است که باید در سطح فردی، سازمانی و ملی به آن پرداخته شود.

امنیت اطلاعات در واقع محافظت از اطلاعات‌ در برابر طیف وسیعی از‌ تهدیدات است‌ که با‌هدف تضمین استمرار‌ فعالیت‌های کاری به حداقل رساندن ریسک‌های کاری و به‌ حداکثر‌ رساندن بازدهی‌ سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌ها صورت می‌گیرد که طبق این دیدگاه امنیت اطلاعات تاثیر مثبتی بر روند سازمان دارد. از منظری دیگر امنیت اطلاعات کنترلی برای تضمین تداوم حفاظت از دارایی‌های سازمان از آسیب یا از‌دست دادن معنا شده است.

به عبارت دیگر امنیت اطلاعات به حفاظت از اطلاعات و به حداقل رساندن خطر افشای آن در بخش‌های غیر مجاز اشاره دارد‌ که مجموعه‌ای از‌ ابزارها برای جلوگیری‌ از‌سرقت، حمله ، جنایت و جاسوسی و خرابکاری است.

امنیت اطلاعات توجه تمامی سازمان‌ها را در سراسر دنیا به خود جلب‌ کرده است. با‌ توجه‌ به‌ این‌که اقتصاد‌ و کسب و کار مدرن برای بقا به‌طور کامل به فناوری اطلاعات وابسته‌اند، نیاز به حفاظت از اطلاعات از‌قبل بیش‌تر می‌شود.

از آن‌جا که تقریبا همه جنبه‌های زندگی ما به وسیله ابزارها، رویه‌ها و تکنولوژی تحت کنترل قرار گرفته‌اند این موارد اهمیتی فزاینده یافته که اثرات گسترده فناوری الکترونیک نقاط ضعف و‌ اجزای محرمانه را نیز درک کرده است.

هر سازمان برای رسیدن به سطح قابل قبولی از امنیت بایستی تمام عوامل موثر در امنیت را‌در نظر بگیرد و لازم به‌ ذکر‌ است که عدم توجه مناسب به‌ تمام عوامل‌ در‌ بیش‌تر مواقع‌ سایر تمهیدات امنیتی را بی اثر می‌کند.