Gerdab.IR | گرداب

پس تکلیف همجنسگراها چه می‌شود؟!

تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱۳۸۹

رامین جهانبگلو یکی از دغدغه‌های مهم خود را در صورتی که جریان براندازی موفق می‌شد، وضعیت همجنسگرایان عنوان کرد.

به گزارش گرداب به نقل از کیهان، یکی از تئوریسین های ناکام کودتای مخملی و براندازی نرم گفت: «بیانیه آخر کاندید ناکام انتخابات پر از تضاد است، او هیچ برنامه ای برای آینده ندارد.»

رامین جهانبگلو در عین حال یکی از دغدغه‌های مهم خود را در صورتی که جریان براندازی موفق می شد، وضعیت هم جنس گرایان عنوان کرد.

جهانبگلو که پیش از این علناً اذعان کرده با مأموران امنیتی سازمان های «سیا» و «موساد» در ارتباط بوده، در گفت وگو با سایت ضدانقلابی خودنویس اظهار داشت: به نظر می رسد سران جنبش سبز بهانه ای برای آینده ندارند. ما باید از خودمان بپرسیم و از آنها باید پرسید که دنبال چه جامعه ای هستیم؟ قانون اساسی جدید؟ وضعیت گروه های مختلف از جمله هم جنس گرایان چه می شود؟ بحث های زیادی است که جنبش هنوز نپرسیده است.

وی اضافه کرد: بیانیه 18 کاندید ناکام  تضاد زیادی دارد. ایشان از یک طرف در مورد اجرای اصول قانون اساسی صحبت می کند، از طرف دیگر اهداف انکارناپذیر انقلاب اسلامی، که با اهداف جنبش سبز یکی نیست و مطالبات این جریان در تضاد مستقیم با قانون اساسی قرار دارد.