Gerdab.IR | گرداب

ضرورت اجرای قوی قانون جرائم رایانه ای در کشور

تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۸۷

قانون جرائم رایانه ای بیشتر به قوانین کیفری مربوط به تخلفات رایانه ای پرداخته و مشکلاتی که جنبه حقوقی دارد را ندیده گرفته است

قانون جرائم رایانه ای بیشتر به قوانین کیفری مربوط به تخلفات رایانه ای پرداخته و مشکلاتی که جنبه حقوقی دارد را ندیده گرفته است.


 


امید نجارباشی کارشناس جرائم رایانه ای در ارزیابی خود از قانون جرایم رایانه ای با ابراز امیدواری از این که آیین دادرسی این حوزه نیز وضع شود و برای حل مشکلات آن تدابیر قانونی اندیشیده شود زیرا جای کار بسیار دارد، ادامه داد: خاستگاه تدوین امور کیفری تخلفات رایانه ای، توجه به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی تدوین کنندگان بوده است زیرا انعکاس آن را در جامعه دیده و لزوم وضع قانون برای جلوگیری از آن را درک کرده اند.


 


اما همین قوانین در زمینه اجرایی کافی به نظر نمی رسد زیرا بعد از مطالعه قانون می توان متوجه راه های فرار شد. وی افزود: در همه جای جهان چالش های مربوط به تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات بحث روز است و شاید در زمینه تدوین قانون با توجه به جدید بودن این فن آوری نسبت به دیگر کشورها چندان عقب نباشیم اما در زمینه اجرایی خیلی قوی نیستیم. زیرا لزوم به روزرسانی آن به درستی درک نشده است آن هم در مورد تکنولوژی که قبل از هر اقدام پیشگیرانه در آن به سرعت انجام تخلف امکان پذیر است.


 


او همچنین اظهار کرد: اینکه طبق قانون رخنه در اطلاعات منشاء جرم شناخته شود کافی نیست زیرا برخی مواقع ممکن است اطلاعات دستکاری نشده باشد اما با تغییر در نرم افزار، بخشی از سازمان های بزرگ دچار اخلال شود. وی در پایان خاطر نشان کرد: رفع اشکالات قانون جرائم رایانه ای با بررسی کارشناسی امکان پذیر خواهد بود اما همین که جرم رایانه یی تعریف شده و لزوم تدوین چنین قانونی درک شده، جای خوشبختی است.


منبع: هموطن سلام