Gerdab.IR | گرداب

احراز هویت کاربران فضای مجازی توسط ثبت احوال

تاریخ انتشار : ۰۴ آذر ۱۳۹۳

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان ثبت احوال کشور گفت، این سازمان با ظرفیت هایی که دارد، هویت افراد در فضای مجازی را مدیریت می کند.

به گزارش گرداب و به نقل از سازمان ثبت احوال، «مهدی تدین»، مدیرکل روابط عمومی این سازمان گفت: بیش از یکصد دستگاه خدمت رسان، هویت افراد را از طریق پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال استعلام می کنند.

وی همچنین در مورد کارت هوشمند ملی گفت: ظرفیت های موجود در کارت هوشمند ملی بگونه ای است که افراد خود را در فضای مجازی معرفی و با اثر انگشت اصالت هویت خود را ابراز و با امضای الکترونیک درخواست خدمات را در دولت الکترونیک مطرح و ثبت می کنند.

تدین افزود: امضای الکترونیک به معنی عدم امکان انکار است به این معنی که درخواست و یا هرگونه فعالیت در فضای مجازی با امضای الکترونیک توسط این فرد قابل انکار نیست.

وی با تاکید بر اینکه هویت افراد در سازمان ثبت احوال کشور تصدیق و اتقان می شود افزود: از طریق اتصال 150 هزار نقطه در سطح کشور به پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال، احراز هویت مراجعین بیش از یکصد دستگاه دولتی انجام می شود.

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان ثبت احوال گفت: مدیریت هویت افراد در کشور قریب یکصد سال است توسط سازمان ثبت احوال انجام می شود و ظرفیت این سازمان برای مدیریت در فضای مجازی نیز فراهم شده و کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک نقش اصلی مدیریت هویت در فضای مجازی را ایفا می کند.

تدین آمادگی سازمان ثبت احوال را مبنی بر فراهم کردن دسترسی تمامی دستگاه های خدمات رسان به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور احراز هویت مراجعان اعلام کرد.