Gerdab.IR | گرداب

افسران آگاه

تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۸۹

بايد دانست كه يك دانشجو چه نقشي را مي‎تواند در جنگ نرم قدرتمندي كه دشمن عليه ايران راه‎انداخته، بر عهده داشته باشد. يكي از اصلي‎ترين وظيفه دانشجويان بالا بردن سطح معلومات و عمق بخشي به خود و استفاده از اين توانايي در سطح دانشگاه براي بصيرت‎بخشي به ديگر دانشجويان است.

گرداب- وظايف دانشجويان در مقابل جنگ نرم از آن‎جا ناشي مي‎شود كه اين قشر داراي وقت كافي، روحيه آرمان‎گرايانه يك جوان، پتانسيل بالا، سطح فهم متناسب، ايمان و معنويت و همچنين خواهان پيشرفت خود و جامعه هستند.

بنابراين بايد دانست كه يك دانشجو چه نقشي را مي‎تواند در جنگ نرم قدرتمندي كه دشمن عليه ايران راه‎انداخته، بر عهده داشته باشد.

جنگ نرم يك حالت تدافعي دشمن در مقابل جنگ نرم ايران و البته اسلام است. بنابراين براي تدافع در مقابل اين‎چنين جنگي راهي به‎جز حمله، آن هم از نوع نرم نيست. شايد در اين‎جاست كه مي‎توان درك كرد چرا مقام معظم رهبري تا اين اندازه روي فضاي آزادانديشي در دانشگاه و روي سياسي بودن دانشجويان تأكيد مي‎ورزند. زيرا يكي از اصلي‎ترين وظيفه دانشجويان بالا بردن سطح معلومات و عمق بخشي به خود و استفاده از اين توانايي در سطح دانشگاه براي بصيرت‎بخشي به ديگر دانشجويان است. بنابراين بصيرت‎بخشي و گسترش تفكر اسلام و انقلاب، قوي‎ترين تدافع در برابر جنگ نرمي محسوب مي شود كه دشمن از مدت‎ها پيش از دانشگاه‎‎‎ها آغاز كرده است. ايشان در تبيين سياسي بودن دانشجويان تأكيد مي‎ورزند: «سياسي بودن دانشجو يعني دانشجو از آن‎چه كه در جهان مي‎گذرد آگاه باشد، بينش داشته باشد، اگر اين نشد ممكن است فردي به حد اعلاي علم هم برسد خيلي هم متدين باشد، اما دشمن او را به قيمت ارزان مي‎خرد و او را زير بال خود مي‎گيرد.»

اين انتظاري‎ست كه مقام معظم رهبري در صحبت‎‎‎هاي بعد از انتخابات به‎وضوح از دانشجويان داشته و آن‎‎‎ها را به نام افسران اين جنگ، نام نهادند. اما تفاوت يك افسر در برابر يك سرباز چيست؟ يكي از اين موارد، مسئوليت‎پذيري بيشتر يك افسر و بالاتر بودن سطح فكري و معلومات نظامي اوست كه در اين‎جا مي‎توان از اين سطح به عميق‎تر بودن و با اطلاعات بودن در حوزه‎‎‎هاي انقلاب و مسائل مرتبط با اسلام تعبير كرد.

از طرفي يك افسر، داراي سطح اختيار بيشتري نسبت به يك سرباز عادي بوده و در مواقع بحراني و لازم، تصميم‎گيري‎‎‎هاي مهمي را نيز انجام مي‎دهد. بنابراين دانشجويان بايد زمينه‎‎‎هاي لازم را براي افسربودن در اين جنگ در خود ايجاد كنند. در اين حالت است كه نقش و اهميت جنبش دانشجويي به‎عنوان جنبش افسران جنگ نرم اهميت پيدا كرده و مي‎تواند تحركي را در ديگر لايه‎‎‎هاي اجتماعي به‎وجود بياورد.

بنابراين لازمه اين جنگ براي دانشجويان، اطلاعات و معلومات در همه ابعاد اعم از انقلاب، مباني اسلام، تاريخ و حتي اخبار روزمره است كه راهي به‎جز مطالعه و تحليل مطالب فرا گرفته كه منجر به عمق‎بخشي مي‎شود، وجود ندارد.

اما مؤلفه‎اي كه بايد قبل از توضيح روش‎‎‎ها بدان توجه كرد، مسئله‎اي است كه مقام معظم رهبري طي چند سال گذشته روي آن تأكيد ويژه‎اي فرمودند و آن هم كسب معنويت از سوي دانشجويان است. ايشان در سال 1370 در ديدار با اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي پس از اين‎كه از وجه علمي دانشجويان به‎عنوان عنصر اول ياد مي‎كنند، مي‎فرمايند: «عنصر دوم عبارت است از روحيه و تدين و حركت صحيح و سالم‎سازي معنوي در روحيه دانشجو... در فضاي عمومي دانشگاهي كشور به اين نكته يعني مسئله تدين و آگاهي دانشجو و بيرون آوردن او از حالت يك عنصر علمي بي‎جهت و بي‎هدف، به‎سمت يك عنصر علمي جهت‎دار توجه كافي وجود ندارد. انسان با كامپيوتر متفاوت است. به كامپيوتر برنامه مي‎دهند آن‎هم براي‎شان جواب مسئله را حاضر مي‎كند، اما انسان كه اين‎طور نيست. خودش تصميم مي‎گيرد و خودش جهت‎گيري پيدا مي‎كند.»

بنابراين سطح معلومات و قدرت بيان در كنار معنويت و توكل به خدا مي‎تواند افسري مسلمان را در مقابل جبهه جنگ نرم و دشمنان، رويين‎تن كند. و اما از نكته مهمي كه همواره باعث كم‎اثر شدن فعاليت قشر مذهبي دانشگاه در مقابل تهديدات دشمن و درنتيجه از دست رفتن دانشگاه‎‎‎ها مي‎شود، نبايد غافل شد.

متأسفانه مسئله‎اي كه امروزه بسيار در بين دانشجويان ارزشي مانند بيماري شيوع پيدا كرده، ديد ايشان به مسائل از موضع غيرمنطقي است؛ البته به‎معناي منفي؛ يعني هرگاه دانشجويي در دانشگاه به فكر تحول جامعه مي‎افتد، خيال مي‎كند كه بايد از بالا شروع كرده و يا در كمترين حالت، سطح تأثير‎گذاري خود را به همه دانشگاه‎‎‎هاي تهران و يا كشور كشاند. اين خيال و توهم كه در بسياري از موارد در حد همان آرزو و ايده اوليه مي‎ماند از جهت مهمي دچار ايراد است و آن اين‎كه دانشگاه به‎عنوان سنگري مهم خالي مي‎ماند! يعني هر دانشجو در يك دانشگاه به‎جاي آن‎كه سنگر خود را ساخته و از آن محافظت كند، فكر اصلاح همه دانشگاه‎‎‎ها و گا‎‎ه همه‎جامعه با همان توان محدود خود را دارد. پيامبر اكرم(ص) در حديثي مي‎فرمايند: «خدا رحمت كند آن كسي را كه همان كاري كه به او محول شده درست و صحيح انجام دهد.»

اگر هر دانشجوي دغدغه‎مند در درجه اول با همه توان، سنگر خود را حفظ كند و اين تفكر را در ديگر سنگر‎‎‎ها هم نهادينه كند؛ در اين صورت، ديگر سنگري خالي نمي‎ماند و جمع اين سنگر‎‎‎ها جبهه‎اي را تشكيل مي‎دهد كه در مقابل جبهه دشمن بسيار مستحكم است. اما متأسفانه امروزه شاهد اين هستيم كه به محض اين‎كه عده‎اي از افراد دغدغه‎مند با هم يك گروه تشكيل مي‎دهند، به فكر كار‎‎هاي بزرگ بين دانشگاهي و تأثير‎گذاري هستند. شايد به همين دليل است كه دانشگاهي مانند علم و صنعت از بهترين دانشگاه‎‎‎ها در مقابل جنگ نرم از گذشته تاكنون بوده و لقب فيضيه دانشگاه‎‎‎ها را به‎خود اختصاص داده، زيرا از گذشته دانشجويان اين دانشگاه به فكر ساختن و حفظ دانشگاه خود بوده اند و همين ساختن خود موجب شد تا حتي در مواقع لزوم از اين ظرفيت در بيرون از دانشگاه نيز استفاده كنند.

بنابراين تمركز بر سنگر خودي از مهمترين مسائلي محسوب مي شود كه البته با زحمت‎‎‎هاي فراواني نيز همراه بوده و به‎مراتب سخت‎تر از غوطه‎ور شدن در و هم و خيال تحول هاي بزرگ است.

بنابراين در مقام نتيجه‎گيري مي‎توان وظيفه دانشجويان را در دسته‎‎‎هاي زير خلاصه كرد:

1- تعميق معنويت از طريق عبادت و توكل؛
2- تعميق معارف دين و اهداف انقلاب در ذهن و انديشه خود از طريق مطالعه و تفكر؛
3- بصيرت‎بخشي به ديگر دانشجويان و ديگر افراد جامعه؛
4- حفظ سنگر خودي و جنگ نرم در جبهه داخلي يعني دانشگاه خود و پرهيز از بلندپروازي بي‎فايده و مضر؛
5- فعاليت و تلاش در جهت علمي و سياسي و پرهيز از تنبلي و جدي گرفتن دشمن.
قرآن مي‎فرمايد: «الشيطان عدوكم فاتخذوهو عدوا»، «شيطان دشمن شماست (هرچند او را نمي‎بينيد) پس شما نيز او را دشمن بگيريد (و بي‎خيال نباشيد).»

آن مشكلي كه به‎نظر بعضي‎‎‎ها شايد مهمترين مشكل است، مشكل بي‎هويتي و عدم درك رسالت واقعي در قبال جامعه، در قبال خود و در قبال تاريخ و آينده است.
محمد حسين مصباح

منبع: هفته نامه پنجره - شماره 49