Gerdab.IR | گرداب

روي خط اينترنت

آموزش جنسي و ويراني اخلاق در آمريكا

تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۸۷

سامويل بلومن فلد نويسنده بيش از هشت کتاب در خصوص مباحث آموزشي در ايالات متحده آمريکاست. چطور آموزش دهيم؟ آيا آموزش دولتي لازم است؟ عناوين برخي از کتاب هاي وي هستند. بلومن فلد در اين نوشتار، جريانات تاثيرگذار بر شکل گيري آموزش جنسي و محتواي آن در آمريکا را به اختصار بيان مي کند.

سامويل بلومن فلد نويسنده بيش از هشت کتاب در خصوص مباحث آموزشي در ايالات متحده آمريکا است.چطور آموزش دهيم؟ آيا آموزش دولتي لازم است؟،مدارس خانگي:راهگشاي والدين براي آموزش بچه ه،بيسوادان نوين-و چه کنيم تا فرزندمان يکي از آن ها نباشد؟ عناوين برخي از کتاب هاي وي هستند.بلومن فلد در اين نوشتار، جريانات تاثيرگذار بر شکل گيري آموزش جنسي و محتواي آن در آمريکا را به اختصار بيان مي کند.

هر نظريه اي به نتيجه اي منجر مي شود ونظريات غلط، نتايج غلطي دارند.ايده موجود در وراي آموزش جنسي، بيش از هر نيروي سكولار ديگري درآمريكا، قصد نابودي تعاليم اخلاقي انجيل را دارد.

اولين نظريه براي حمله به اخلاق جنسي سنتي،ديدگاه هاي زيگموند فرويد مبني بر آن بود كه سركوب جنسي باعث روان نژندي مي شود.اگر سركوب جنسي اختلال رواني ايجاد كند،البته علاج آن آزادي جنسي خواهد بود.اين روش درماني مورد توصيه فرويد نبود،اما ايده هاي فرويد تاثيري چنان عميق بر فرهنگ آمريكايي گذاشتند كه خيلي زود لباس هاي زنان ازلباس هاي پوشيده سال هاي 1900با گذست تنها بيست سال، تبديل به لباس هايي نامناسب شدند.

فرويد براي ساكنان دهكده گرينويچ وروشنفكران، زمينه مساعدي را فراهم كرد.او توجيهي علمي براي بي بندوباري جنسي وبي اعتنايي به اخلاق جنسي ايجاد نمود.

دومين ايده اصلي را مارگارت سنگر ابراز نمود،كه يك جامعه شناس و مدافع روابط آزاد بود؛ كسي كه نبرد براي پيشبرد شيوه هاي ضد بارداري وسقط جنين را، با هدف رهاسازي زنان از بارحاملگي هاي ناخواسته آغازكرد.

بعدها سنگر،ديدگاه هاي طرفداران اصلاح نژادي را اتخاذ كرد،آن ها معتقد بودند فقطافراد شايسته بايد تشويق به بچه داشتن شوند وافراد ناشايستبايد از آن خودداري كنند.بنابراين آموزش جنسي، بخش اجتناب ناپذير جنبش كنترل زادوولد سنگر شد.در نتيجه، موسسه پلانيد پرنت هود ،كه اوآن راتاسيس كرد،پيشگام دفاع ازآموزش جامع جنسي در مدارس گرديد.در1953، لنالوين، سردبير روزنامه پلانيد پرنت هود نوشت :‌‌[هدف ما] اين است كه به عنوان مربيان و والدين آماده كمك به جوانان باشيم تا آنان قبل از ازدواج رضايت جنسي داشته باشند.ما با تاييد سكس قبل ازازدواج، احساس ترس وگناه جوانان را از بين مي بريم...مابايد آماده باشيم تا براي پسران ودختران جوان بهترين شيوه هاي ضد بارداري موجود رافراهم كنيم، طوري كه آن ها روش هاي لازم براي دستيابي به رضايتمندي جنسي را بدون نگراني از احتمال حاملگي در اختيار داشته باشند.

سومين بخش نظريات زيان آور را،سكسولوژيستي به نام آلفرد.سي.كنزي ،رئيسموسسه پژوهش سكس دانشگاه اينديان ارائه كرد كه بنياد راكفلر سرمايه گذاراصلي آن بود.

گزارش معروف دكتر كنزي با عنوان رفتار جنسي در انسان مذكردرسال1958منتشر شد،واين ديدگاه را انعكاس مي داد كه موجودات انساني از ابتداي تولد،تمايلات جنسي دارند.داده هاي317كودك وپسر جوان به طور فرعي منبع علمي ايده او را فراهم كرد.در حقيقت اين داده ها از طريق فردي پدوفيلي به دست آمده بود كه با تحريك و آزار كودكان وپسران، نتايج آزمايش هاي جنايتكارانه اش راثبت مي كرد.همه ي اينها را سال ها بعد دكتر جوديت رايزمن فاش كرد وكنزي را متهم به همدستي در سوء استفاده جنسي از كودكان نمود.

چهارمين ديدگاه توسط دكتر ماري كالدرون ، مدير پيشين بخش پزشكي پلانيد پرنت هود مطرح شد .او وهمكاران انسان گرايش، سيكوس را در موسسه كنزي با هدف ويژه آموزش ديدگاه هاي جنسي كنزي،به نام آموزش هاي جنسي راه اندازي كردند.دكتر كالدرون آموزش جنسي را تبديل به چيزي كرد كه در حال

حاضر در مدارس آمريكا تدريس مي شود. سيكوس بيشتر مطالب درسي كنوني مدارس دولتي را تهيه مي كند.پنجمين نظريه انقلابي از مانيفيست انسان گرايي دو (1937)ناشي مي شد كه ديدگاه هاي مذهب سنتي را با توجه به رفتارهاي جنسي به چالش مي كشيد ومدعي آزادي مطلق جنسي بين افراد بالغ تحت عنوان استاندارد جديد اخلاقي براي تمايلات جنسي بود. اين مانيفيست را تعداد زيادي اساتيد دانشگاهي شامل دكتر لستر.اي. كير كندال ،رئيس سيكوس، و دكتر آلن.سي. گات ماچر ،نماينده پلانيد پرنت هود امضا كرده بودند. .در1976 دكتر كير كندال،قانون جديدحقوق ووظايف جنسيرا منتشر كرد كه توسط 37نويسنده و سكسولوژيست برجسته امضا شده بود.در اين كتاب آمده است:مانيفيست انسان گرايي دو،شامل بحث كوتاهي درخصوص مسايل جنسي است.تصور ما اين بود كه مي تواند بيانيه جزيي مفيدي در اين باره باشد.

از بطن اين مديريت واحد در سازمان هاي انسان گراي آموزش جنسي ، مفاد درسي برنامه هاي آموزشي مدارس آمريكا بيرون مي آيد ونتيجه ي آن شيوع سكس قبل از ازدواج بين دانش آموزان است كه منجر به حاملگي هاي

ناخواسته ،بيماري هاي جنسي ، سوءاستفاده هاي فيزيكي وحتي قتل شريك جنسي،افزايش انحراف جنسي،

زندگي كودكان بدون پدر و در فقر ،آشفتگي عاطفي ،اعتياد به مواد مخدر،افسردگي وازدياد پورنوگرافي گرديده است.به عبارت ديگر ،سكس پيش از ازدواج،بيش از هر عامل ديگري سبب آسيب ها ومشكلات اجتماعي شده وبه خاطر تمام آن ها بايد برنامه هاي كنوني آموزش جنسي را مقصر دانست.

راه حل چيست؟ به اعتقاد سكسولوژيست ها،ما كم و زياد به سكس نياز داريم. و بنابراين سياستگذاران تصميم گرفته اند با تزريق بودجه دولت فدرال در برنامه هاي آموزش جنسي مدارس، به ما كمك كنند. پيامد اين كار آن است كه آموزش جنسي تحريك كننده تر و ارزش هاي سنتي انزجار آورتر و كفر آميز تر شده اند.

درحال حاضرتنها راه حل والدين،استفاده از آموزش خانگي يا مدارس خصوصي است.اين تنها روشي است كه آن ها مي توانند از طريق آن معصوميت كودكان خود راحفظ كنند.

درسال1999،سيكوس در يك نظر سنجي از خوانندگان خود خواست افرادي را نام ببرند كه بيشترين تاثير روي مباحث مربوط به جنسيت را داشته اند.نخستين 10 نفري را كه از ميان 100 نفرانتخاب شدنداين ها بودند:ژودي بلوم ،ماري كالدرون،الن دي جنرز ،ژاكلين الدرز ،هيو هفنر ،آنيتاهيل ،مجيك جانسون ،مدونا،گلوريااستينم و روث وست هايمر ؛همه از آمريكا!
نويسنده: دكتر ساموئل بلومن فلد مترجم:مريم رفيعي