Gerdab.IR | گرداب

خانواده قربانیان فاجعه فرودگاه جده:

نوجوانان ما جوک‌ها را در فضای مجازی می‌بینند

تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱۳۹۴

یکی از اعضای خانواده قربانیان فاجعه فرودگاه جده گفت: جوک‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، واقعا ناراحت کننده است. به‌هر حال این نوجوانان نیز به فضای مجازی دسترسی دارند، این جوک‌ها را می‌بینند.

یکی از اعضای خانواده قربانیان فاجعه فرودگاه جده درباره واکنش‌ها به این اتفاق در فضای مجازی گفت: این نوجوانان در ابتدای مسیر زندگی هستند. ما نباید کاری کنیم که شرایط برای آنان دشوار شود.

این عضو که مایل نبود نامی از او منتشر شود افزود: این شایعاتی که در مورد خودکشی آن ها مطرح می شود، این جوک هایی که در فضای مجازی منتشر می شود، واقعا ناراحت کننده است. به هر حال این نوجوانان نیز به فضای مجازی دسترسی دارند، این جوک ها را می بینند. نباید کاری کرد که زندگی برای آن ها دشوار شود.

وی خاطرنشان کرد: همه اقشار مردم اعتراض کردند. این افرادی که روز شنبه زیر باران جلوی سفارت عربستان تجمع کردند، نشان دادند که غیرت ملت ما از این حادثه تلخ به جوش آمده است.