Gerdab.IR | گرداب

توئیتر ویکی‌لیکس منتشر کرد؛

جاسوسی آمریکا از سه رئیس جمهور فرانسه

تاریخ انتشار : ۰۴ تير ۱۳۹۴

آمریکا از سه رئیس جمهور فرانسه شنود می کرده، این مطلب را ویکی لیکس فاش کرده است.

صفحه توئیتر ویکی لیکس، اسنادی را  منتشر کرده که نشان می‌دهد آمریکا از سه رئیس‌جمهور فرانسه شنود کرده است.

 این اسناد که در طبقه بندی اسناد ' فوق سری ' قرار داشتند و نخستین بار با مشارکت روزنامه فرانسوی لیبراسیون و پایگاه مدیاپارت خبر آن اعلام شد، همچنین فاش ساخت که اولاند جلسات محرمانه ای در سال 2012 در مورد پیامدهای خروج یونان از منطقه یورو ترتیب داده است. 

اسناد ارائه شده نشان از آن دارد که جاسوسی علیه روسای جمهوری فرانسه در فواصل سال های 2006 تا 2012 صورت گرفته است.

جاسوسی آمریکا از سه رئیس جمهور فرانسه