Gerdab.IR | گرداب

ترور نافرجام در اینستاگرام

تاریخ انتشار : ۰۶ تير ۱۳۹۴

6 تیر یکی از روزهای تلخ در تاریخ ایران است که در آن مقام معظم رهبری مورد سوء قصد قرار گرفتند.


ترور نافرجام در اینستاگرام