Gerdab.IR | گرداب

پست توئیتری وزارت خارجه آمریکا از روند مذاکرات

تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۳۹۴

وزارت خارجه آمریکا در پستی توئیتری اظهارات وزای خارجه ایران و آمریکا از روند مذاکرات را منتشر کرد.

توئیتر وزارت خارجه آمریکا در پستی صحبت های محمدجواد ظریف و جان کری، قبل از شروع جلسه مذاکرات این دو وزیر خارجه را منتشر کرده است.
پست توئیتری وزارت خارجه آمریکا از روند مذاکرات

بر اساس این گزارش وزرای امور خارجه دو کشور در جواب به این سوال که "آیا به نتیجه مذاکرات و رسیدن به توافق ‏خوش بین هستید؟" پاسخ های نسبتا یکسانی دادند.‏

جان کری در جواب این سوال گفت: امیدواریم که به توافق برسیم. موضوعات دشوار و کار سختی در پیش داریم، در این مرحله باید تمام تلاش های خود را انجام داده تا مشخص شود که می توان به توافق رسید یا نه. ‏همه منتظر هستند تا این مذاکرات به توافق ختم شوند اما رسیدن به آن کار ساده ای ‏نیست.‏

از سوی دیگر محمد جواد ظریف این گونه پاسخ داد: من هم در مورد سخت بودن کار با آقای کری موافقم و برای حرکت رو به جلو در مذاکرات کار دشواری در پیش داریم لذا برای انجام این ماموریت عظیمی که به ما محول ‏شده، موظفیم هر آنچه را که در توان داریم انجام دهیم. رسیدن به توافقات به المان های زیادی ‏بستگی دارد که ما روی آن ها کار خواهیم کرد.‏