Gerdab.IR | گرداب

مجری VOAبه دنبال تطهیر کودک سوزی

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۴

بعد از واکنش ها و محکوم کردن حادثه کودک سوزی اسرائیل توسط رسانه ها و افراد مختلف، پیام سیگارچی اما با حمایت غیر مستقیم از اسرائیل و هلوکاست و تحقیر خانواده حادثه دیده با "یک عرب" خطاب کردن آنان، واکنش برانگیز شد.

به گزارش گرداب از رسانه ایران آرش سیگارچی، مجری و کارمند تلویزیون صدای آمریکا در پی حادثه کودک سوزی اسرائیل در صفحه فیسبوک خود نوشت:
 
پس از محکوم کردن این رفتار غیرانسانی توسط رسانه ها و افراد مختلف، پیام کارمند صدای امریکا با حمایت غیر مستقیم از اسرائیل و هلوکاست واکنش برانگیز شده است.

مجری VOAبه دنبال تطهیر کودک سوزی
 
این در حالی ست که سیگارچی حتی برای دلسوزی برای قربانیان این حادثه نیز از خانواده بازمانده با عبارت تحقیر آمیز "یک عرب" یاد می کند.
 
سیگارچی که پیش از این نیز از مسالدلی مانند هلوکاست، همجنسگرایی، آزادی جنسی و... اعلام حمایت کرده بود، در ادامه با لحنی دلسوزانه اظهار می دارد:

"نتانیاهو به محمود عباس زنگ زده و گفته تمامی ظرفیت پلیس را برای پیدا کردن عاملین جنایت به کار خواهد گرفت. اما شاید بهترین نکته را یک وزیر از حزب لیکود درباره این فاجعه گفته باشد: «ملتی که کودکانش در هلوکاست سوزانده شده‌اند، در روح و بطن خود بسیار باید جستجو کند تا ببیند چه شده که آدم‌هایی در درون خود پرورش داده که دیگر انسان‌ها را به آتش می‌کشند»."
 
پس از درج این مطلب در صفحه شخصی سیگارچی، مخاطبان بسیاری به انتقاد از وی پرداختند. یکی از کاربران سیگارچی را "نون به نرخ روز خور" و دیگری او را "حامی سناریو هلوکاست" کرده اند.

مجری VOAبه دنبال تطهیر کودک سوزی


مجری VOAبه دنبال تطهیر کودک سوزی

مجری VOAبه دنبال تطهیر کودک سوزی

مجری VOAبه دنبال تطهیر کودک سوزی

مجری VOAبه دنبال تطهیر کودک سوزی

مجری VOAبه دنبال تطهیر کودک سوزی