برگزاری نمایشگاه امنیت سایبری/ مردادماه

برگزاری نمایشگاه امنیت سایبری/ مردادماه
تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران فضای تعامل میان دولت و بخش خصوصی را برای دست یابی به امنیت سایبری ملی فراهم می کند.

به گزارش گرداب به نقل از سیتنا، بهناز آریا، مسئول کمیسیون افتای سازمان با بیان این مطلب  و با تاکید براینکه نمایشگاه امنیت سایبری ایران بستری برای تحقق تعامل دولت و بخش خصوصی است،گفت: یکی ازدغدغه های سازمان نظام صنفی رایانه ای حرکت در راستای افزایش تعامل با دولت بوده و قطعا شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت که از سوی مقام معظم رهبری در سال جاری درسرلوحه کاری قرار گرفته، اشاره کاملی به رسالت سازمان دراین رابطه دارد.

آریا با اشاره به اینکه دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران، فضایی برای معرفی دستاوردهای صنعت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات داخلی است،ادامه داد: شرکت های خصوصی حوزه افتا، همگی زیر یک سقف واحد تحت عنوان نمایشگاه امنیت سایبری ایران می توانند تلاش ها و دستاوردهای خود در زمینه توان داخلی امنیت  سایبری کشور را برای عرضه به مخاطبان این حوزه به ویژه نهادهای دولتی و حاکمیتی معرفی می کنند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای ارتقا سطح دانش حوزه  افتای کشور به کار بسته است، افزود: دیوارهای بلند تحریم که از گذشته تا به امروز پیش روی فعالان حوزه تکنولوژی و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار داشته، نتوانسته مانع ایجاد و ارتقاء امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور شود. شرکت های خصوصی این حوزه با درنظرگرفتن مصالح و ملاحظات مختلف امنیت ملی، از تمام توان خود برای توسعه و پرورش دانش امنیت سایبری ایران استفاده می کنند تا بستر دست یابی به امنیت سایبری ملی به درستی فراهم شود.

مسئول کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه دست یابی به دانش بومی امنیت اطلاعات نیازمند شناسایی کافی تجارب و دانش بین المللی درحوزه امنیت سایبری است، گفت: خوشبختانه به مدد پشتیبانی و حمایت دلسوزانه نهادهای حاکمیتی در حوزه افتا، شرکت های خصوصی قادر هستند ضمن بهره گیری از تجارب بین المللی بدست آمده  در حوزه امنیت، دانش ملی و بومی حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات  را برای نیاز داخلی به کار گیرند و زمینه را برای استفاده از این صنعت فراهم کنند از این رو نمایشگاه امنیت سایبری راهی است که در انتها به تقویت افتای بومی منجر خواهد شد.

آریا ادامه داد: قطعا تربیت متخصصان داخلی آشنا با آخرین تکنولوژی های افتا می تواند  زمینه را برای ایجاد صنعت بومی امنیت اطلاعات فراهم کند و نمایشگاه امنیت سایبری ایران می کوشد  تا ضمن معرفی توانمندی داخلی در حوزه امنیت سایبری به فرهنگ سازی در این حوزه کمک کند.

وی هدف نهایی  کمیسیو ن افتای سازمان نظام صنفی رایانه ای دست یابی به دانش بومی امنیت سایبری خواند و تاکید کرد: تلاش سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت های خصوصی فعال در این حوزه پایجاد و توسعه امنیت ملی سایبری است؛ چراکه معتقدیم امنیت واقعی برای کشور ما قطعا امنیت بومی و داخلی است  که با توجه به اصول  اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی نیز این موضوع قابل دست یابی است.

کمیسیون افتا پس از برگزاری موفق اولین دوره این نمایشگاه در سال گذشته، دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران را از تاریخ 27 تا 29 مردادماه جاری در سالن حجاب تهران برگزار می کند. در این نمایشگاه، شرکت های خصوصی فعال حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، دستاوردها و خدمات خود را معرفی خواهند کرد.