Gerdab.IR | گرداب

شکست سایت‌های هرزه نگاری

تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱۳۸۷

گسترش دامنه های اینترنتی موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه فعالان اینترنت قرار گرفته است و پيشنهاد براي ايجاد نام دامنه xxx. ويژه سايت هاي هرزه نگاري در سال 2007 با شكست روبه رو شد.

گروه Dot Eco LLC كه در تلاش براي ايجاد نام دامنه رسمي eco. است حاميان جديدي براي اين نام دامنه سبز يافت.

به گزارش گرداب به نقل از ايسنا، در حالي كهcom ،.net. و org. قديمي ترين نام هاي دامنه عمومي در اينترنت به شمار مي روند، نام هاي ديگري مانند name ، .biz ،.gov ،.info. و tv. نام هاي دامنه جديدتري محسوب مي شوند.
 
پيشنهاد براي ايجاد نام دامنه xxx. ويژه سايت هاي هرزه نگاري در سال 2007 با شكست روبه رو شد که نشان از عدم استقبال کاربران از این موضوع دارد.

اكنون ال گور، معاون رئيس جمهور سابق آمريكا و ائتلاف حفاظت از آب و هواي وي از تقاضاي گروه Dot Eco LLC براي ايجاد نام دامنه eco. به عنوان نام دامنه رسمي حمايت مي كنند.

 بر اساس اين گزارش اين نام دامنه براي ميزباني سايت هايي كه براي افزايش آگاهي محيط زيستي فعاليت مي كنند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اين گروه از آيكان كه سازمان نظارت كننده بر نام هاي دامنه است براي ايجاد اين نام دامنه تقاضا كرده است. اين خبر در نشست جاري آيكان در مكزيكوسيتي اعلام شد. بنا بر تاكيد اين گروه هزينه هاي ثبت نام دامنه eco. براي تامين بودجه پژوهش در زمينه تغييرات جوي و عرصه هاي مربوط به محيط زيست مورد استفاده قرار خواهد گرفت.