Gerdab.IR | گرداب

تدوین برنامه ملی خط و زبان فارسی

تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۴

کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی در راستای برنامه های ملی مصوب شورای عالی فضای مجازی سیاست ها، راهبردها و اقدامات برنامه ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی را با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه بررسی کرد.

به گزارش گرداب از  فارس، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی برنامه ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی را در جلسات متعدد کارشناسی و با هم اندیشی نهادهای دولتی، مراجع دینی و بزرگان فکری، فعالان حوزه کسب و کار و گروه های مشاوران و دانشگاهی بررسی کرده است که پس از تصویب در کمیسیون به شورای عالی فضای مجازی کشور ارایه خواهد کرد.
 
محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این کمیسیون با اشاره بر اهمیت توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری گفت: ما در زمینه توسعه خط و زبان فارسی پیشنهاداتی را برای برنامه ششم توسعه در حوزه فضای مجازی ارایه کردیم که به نحو خوبی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این برنامه اعمال شده است.
 
وی با بیان این که سیاست های حاکم در برنامه ملی خط و زبان فارسی به منظور تقویت و ترویج زبان فارسی در فضای مجازی است، افزود: میزان نفوذ خط و زبان فارسی در کل فضای مجازی باید افزایش یابد و در سیاست های ابلاغی برای برنامه ششم توسعه در فضای مجازی که در نهایت مصوب شد تا در پایان این برنامه به 5 برابر وضعیت فعلی  محتوای فارسی در فضای مجازی دست یابیم.
 
انتظاری تصریح کرد: سیاست گذاری و برنامه ریزی برای ترویج و تقویت ابعاد گوناگون خط و زبان فارسی و صیانت از آن در فضای مجازی از ارکان هویت ملی و اسلامی کشور بوده و در اولویت برنامه های شورای عالی فضای مجازی کشور است.
 
سیاست‌های حاکم در برنامه ملی خط و زبان فارسی در حوزه های اساسی همچون زمینه سازی نهضت ملی ترویج خط و زبان، تغییر موازنه کمی و کیفی در محتوا به نفع ارزش ها و حاکم سازی قوانین فارسی معیار در امور رسمی تدوین شده است.
 
همچنین پویا سازی و تجهیز خط و زبان متناسب با مقتضیات، اهتمام به تولید و عرضه انواع محتوای علمی و انسجام بخشی و تمرکز دهی مدیریت دانش و فناوری، رصد مستمر آسیب ها، نیازمندی ها و قابلیت ها و صیانت از خط و زبان از دیگر حوزه های سیاست های حاکم در این برنامه است.
 
کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی در تدوین این سیاست ها حوزه های توسعه آموزش و یادگیری مجازی خط و زبان فارسی و توسعه پیوندها و همکاری های راهبردی بین المللی را نیز در نظر گرفته است.