Gerdab.IR | گرداب

در اینترنت واکسینه باشیم یا استرلیزه؟

تاریخ انتشار : ۰۶ شهريور ۱۳۹۴

هریک از ما به گونه ای متفاوت از اینترنت استفاده می کنیم، این محیط مانند تیغی دو لبه است که هم به وسیله آن می توان بیمار در حال مرگی را نجات داد و حتی می توان با آن جانی را گرفت.

به گزارش گرداب از باشگاه خبرنگاران جوان، ظهور فضای مجازی و اینترنت موجب شده است تا گروه‌های دارای مرزهای سخت سنتی، جای خود را به گروه های مجازی با مرزهای منعطف دهند.

مبادله اطلاعات و پیام ها در فضای مجازی، منجر به کاهش و در مواردی حذف فاصله میان گروه های مختلف شده است. با نفوذ اینترنت به درون خانه ها، امکان به اشتراک گذاشتن تجارب در گروه های مختلف ایجاد شده ، لذا سخت افزارهای ارتباطی مناسب وابسته به فضای مجازی و اینترنت در حال گسترش هستند و این امر ابعاد مختلف زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده که موجب ظهور شکل نوینی از روابط و تعاملات بین کاربران شده است.

 
 
 
از سوی دیگر ماهیت گمنام اینترنت و فضای مجازی موجب شده است که کاربران مطالبی را از این فضا یاد  گرفته و در زندگی روزمره به کار گیرند که گاهی با فرهنگ جامعه همخوانی ندارد. شواهد حاکی از آن است که کاربرد اینترنت در بین جوانان و میان سالان هر ساله به طور چشمگیری در حال افزایش است و روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می شود.
 
 
 
گزارشهای رسانه ها و تحقیقات نشان می دهد که کاربران اینترنت به خصوص جوانان در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت در معرض خطر قرار می گیرند و از آنجایی که نظارتی بر کاربران جوان اینترنت در حین اتصال به اینترنت وجود ندارد، خطراتی در کمین آنها است که تاثیرات منفی خاص خود را در پی دارد.
 
 
 
نویسنده به عنوان عضوی از جامعه ، رسالت خود را می داند که به مقوله "استفاده از اینترنت" بپردازد تا کاربران اینترنتی به خصوص جوانان را با خطراتی که ممکن است در استفاده نادرست از اینترنت برای آنها به وجود آید، آشنا سازد.
 
اینترنت، علاوه بر محیطی که برای تبادل فرهنگی مهیا شده است و همچنین گذرگاهی برای دسترسی کاربران به فرهنگ های دیگر است، خود نوعی فرهنگ یا خرده فرهنگ است که همه فرهنگ ها را در بر می گیرد.
 
فضای مجازی ابزار و تعاملات خاص خود را دارد که با محیط، ابزار و تعاملات فضای غیر مجازی کاملا متفاوت است. این به این معنی است که اینترنت به خودی خود و بدون در نظر گرفتن فرهنگ های بیگانه ای که ممکن است یک فرهنگ خاص با آن ها در ارتباط باشد، عامل موثری در ایجاد تغییر درون فرهنگی است.
 
 
فضای مجازی، با ارائه وسایل و روش هایی که جایگزین محرومیت های موجود در یک جامعه می شود به شکل گیری هویت فردی هم کمک می کند. از این نظر اینترنت و فضای مجازی در تمامی فرهنگ های حاکم و در بین اقلیت های محکوم نقش واحدی خواهند داشت.