Gerdab.IR | گرداب

همایش ژئوپلیتیک فضای مجازی

تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱۳۹۴

مرکز ملی فضای مجازی کشور همایش ژئوپلیتیک فضای مجازی را با مشارکت نخبگان، صاحبنظران، پژوهشگران و همکاری جامعه علمی برگزار می‌کند.

به گزارش گرداب فارس، مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام کرد: با توجه به تاثیر عمیق فناوری‌های تحول آفرین در فضای مجازی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی و بروز چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه در نظام حکمرانی، کسب و کار و زندگی آحاد مردم، مرکز ملی فضای مجازی کشور همایش ژئوپلتیک فضای مجازی را برگزار می‌کند.
 
هم اکنون آثار ژئوپلتیکی فضای مجازی به صورت عمیقی بر تحولات اجتماعی و سیاسی کشورها اثر گذار است و از این رو بررسی ابعاد آن توسط صاحبان آراء و اندیشه ضرورت دارد و بر همین اساس این همایش با هدف تبیین اثرات فضای مجازی و گفتمان سازی در اقشار جامعه در سطوح مدیران، کاربران و توسعه دهندگان برگزار شده و  با استفاده از آراء و نظرات صاحب نظران، اندیشمندان و حکومت گران، جنبه های گوناگون ژئوپلتیکی اینترنت و فضای مجازی و نیز آثار آن را بر کشور مورد بررسی قرار می  دهد.