Gerdab.IR | گرداب

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد

فناوری اطلاعات و تجربه جنگ

تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۳۹۴

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر لزوم اتخاذ الگوی مناسب برای پساتحریم، گفت: تجربه انتخاب اشتباه الگوی پساجنگ را تکرار نکنیم.

به گزارش گرداب از فارس، خسرو سلجوقی درباره نقش رفع تحریم‌ها در توسعه ICT کشور اظهار داشت: با رفع تحریم‌ها در صنعت ICT انتظار معجزه نداریم اما قطعا رفع تحریم‌ها در بازارهای داخلی و خارجی بی‌اثر نخواهد بود.
 
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر لزوم اتخاذ الگوی مناسب برای پساتحریم، گفت: باید الگوی پساتحریم را به درستی انتخاب کنیم و تجربه انتخاب اشتباه الگوی پساجنگ را تکرار نکنیم.
 
وی درباره الگوی اشتباه ایران در پساجنگ، توضیح داد: در پساجنگ دولت‌هایی مانند ژاپن و آلمان ساختار دولتی خود را کوچک کردند تا کارکنان دولت به بازار وارد شوند و همچنین با پایین آمدن هزینه‌ها و آزاد شدن سرمایه، موانع کمتری بر سر راه فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود.
 
سلجوقی با اشاره به الگوی ایران در پساجنگ، گفت: اما در الگوی پساجنگ ایران، بزرگ بودن دولت، به مانعی بر سر راه حرکت بخش خصوصی تبدیل شد و رفته رفته با بروکراسی سنگین دولتی، بخش خصوصی نحیف‌تر و تضعیف‌تر شد.
 
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه با تجربه‌اندوزی از این پیشینه در پساتحریم نیز نباید بدون برنامه حرکت کنیم، گفت: در دوره جدید که راه تجارت و ورود کالا به کشور باز می‌شود، نباید به سمت واردات صنعت ICT برویم؛ زیرا در این صورت تولید داخل را از دست خواهیم داد.
 
سلجوقی ادامه داد: از این رو لازم است تمام ابزارهای اجرایی و قانونی برای مدیریت واردات در صنعت ICT به کار گرفته شود.