Gerdab.IR | گرداب

امریکا بزرگترین سارق اینترنتی با 100 نرم افزار

تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۸۹

معتبرترین پایگاه‌های اینترنتی امریکا بدون اطلاع کاربران، از اطلاعات شخصی و تاریخچه جستجوهای اینترنتی کاربران برای اهداف سودجویانه خود، استفاده می‌کنند.

گرداب- به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه وال استریت ژورنال، تحقیقات اخیر و گسترده خبرنگاران این نشریه نشان داد، بزرگترین پایگاه‌های اینترنتی امریکا تا یکصد نرم افزارِ ردیاب را روی رایانه های شخصی کسانی که از این پایگاه‌ها دیدن کنند بارگذاری می کنند تا اطلاعات شخصی و نحوهٔ جستجوهای اینترنتی این کاربران را، ردیابی کنند.

هدف این پایگاه‌ها تشکیل بانکِ داده ها در رابطه با فعالیت های آن لاین هر یک از کاربران اینترنتی است تا متعاقباً این اطلاعات جمع‌آوری شده را به شرکت های تبلیغاتی و سایر پایگاه‌هایی که خواهان آن باشند، بفروشند.

این نشریه افزود، از آنجایی که این نوع تجارت، طی چند سال اخیر پاگرفته، هنوز قوانین متقن برای تنظیم آن و تمیز دادن طرز رفتار قانونی یا غیرقانونی پایگاه‌ها در رابطه با کاربران اینترنتی و استفاده از تاریخچه جستجوهای اینترنتی آنان در بیشتر کشورها وضع نشده است.

از همین رو، تا حد زیادی دست پایگاه‌های اینترنتی در این زمینه باز است.

از سوی دیگر، کاربران اینترنتی خودشان می توانند رایانه های خود را با نرم افزارهایی مجهز کنند تا به وسیله آن، جلوی نسخه برداری بدون اجازه از جستجوهای اینترنتی شان را توسط پایگاه‌های یاد شده، تا حد زیادی بگیرند.

سنای امریکا در صدد است قوانینی در رابطه با سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد در اینترنت بدون کسب مجوز از کاربران، وضع کند.