Gerdab.IR | گرداب

ویروسی از جنس ماهواره!

تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۳۹۴

به تازگی بدافزاری شناسایی شده که از ارتباطات ماهواره ای برای اقدامات خرابکارانه اش استفاده می کند.

به گزارش گرداب از وی تری، شرکت کاسپراسکای از شناسایی بدافزاری خبر داده که  برای  فعالیت هایش از ارتباطات ماهواره ای بهره می برد. بنا بر ادعای این شرکت روسی بسیاری از کاربران بدافزار "Turla" روس هستند.
 
بهره گیری هکرها از ماهواره ها و ارتباطات ماهواره ای باعث شده که از کار انداختن شبکه بدافزاری Turla بسیار دشوار شود زیرا سرورهای مورد استفاده هکرها تقریبا قابل شناسایی نیستند. ازهمین رو هکرهایی که از بدافزار Turla استفاده می کنند طی هشت سال گذشته شناسایی نشده اند، زیرا از سرویس های یک ارائه دهنده خدمات ویدیویی ماهواره ای پهن باند دیجیتال در خاورمیانه و آفریقا برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.
 
آنها از سال 2007 تا به حال از لینک های ماهواره ای بری مدیریت عملیات خود بهره گرفته اند و ارتباطات غیرقابل کشفی را میان سرورهای خود و ماهواره ها برقرار کرده اند.
 
هکرها با این روش توانسته اند خود را برای نرم افزارهای امنیتی و کاربران عادی غیرقابل شناسایی کنند و از هین رو اقدامات خرابکارانه خود را به راحتی انجام می دهند.
 
سرمایه گذاری اولیه برای اجرای این فعالیت هکری کمتر از 1000 دلار در ماه و هزینه پشتیبانی خدمات مذکور در سال کمتر از هزار دلار است.