Gerdab.IR | گرداب

فتنه اخیر، طراحی ابر سرمایه داری

تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۸۹

سرمايه‌داری جهانی در محاسباتش فهميد که ديگر کارآمدی لازم برای حفظ منافع سران استکبار را ندارد.

به گزارش گرداب، سرلشکر سيدحسن فيروزآبادي در مراسمي که به مناسبت سرمايه‌داري استکبار جهاني برگزار شده بود، اظهار داشت: "سرمايه‌داري جهاني و استکبار مي‌خواهد همه مردم دنيا، برده او باشند که دينشان را او تعيين کند. دين‌هاي الهي را حذف کند و بگويد برابر ديني که من تعيين مي‌کنم شما بايد زندگي کنيد."

عضو مجمع تشخيص مصلحت به راهبردهاي ابر سرمايه‌دار اشاره کرد و گفت: "سرمايه‌داري جهاني در محاسباتش فهميد که ديگر کارآمدي لازم، براي حفظ منافع سران استکبار را ندارند."

عضو شوراي عالي امنيت ملي درباره روش‌ها و عملکردهاي ابر سرمايه‌داري افزود: "امروز ابر‌سرمايه‌داري حتي حکومت آمريکا را هم با منافع خودشان تطبيق مي‌دهد. علت اينکه بحران مالي در آمريکا پيدا شد اين بود که رؤساي ابر شرکت‌ها، خودشان براي خودشان تصميم مي‌گيرند، حتي اگر آمريکا از هم بپاشد."

وي افزود: "فتنه‌اي که سال گذشته در ايران اتفاق افتاد، طرحي ابر‌‌‌‌‌‌سرمايه‌داري بود، ديگر فقط آمريکا نيست که خط بدهد. به هر حال جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح در برابر تهاجم ابرسرمايه‌داري جهان قرار دارد."

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح تأکيد کرد: "هر تغييری در جهان اتفاق بيفتد، براي آمريکا مهم نيست. قبلاً حکومت‌های طرفدار خودشان را نگه می‌داشتند، ولی الان ديگر برايشان مهم نيست که حکومت‌ها بمانند يا نمانند. هر حکومتی بيايد فرقی نمی‌کند، بلکه باید از آن فرمول بردگی اطاعت کنند."

سرلشکر فيروزآبادی افزود: "همه کشورهايی که به تحريم عليه ايران رأی داده‌اند قبل از تصويب تحريم گفته بودند که اصلاً اعتقادي به تحريم ندارند."

سرلشکر فيروزآبادي اضافه کرد: "ابر سرمايه‌داري، ليستي از تحريم تهيه و به همه کشورها ابلاغ کرده که عمل کنند. هرگاه جريان ظلم و ستم اين چنين عليه بشريت، عليه دين، عليه فکر و انديشه و آزادي در جهان وجود دارد مردان الهي موظفند که از حقوق انسان‌ها دفاع کنند."
 
سرلشکر فيروزآبادي خاطر نشان کرد: "انقلاب اسلامي ايران باعث شده که کشورهاي غيرمتعهد جهان، يک پناهگاه و يک تکيه‌گاه پيدا کنند. روي مواضع‌شان بايستند و روي مواضع ايران بيانيه دهند."

فيروزآبادي تأکيد کرد: "کشورهاي غيرمتعهد سالي چند بار بيانيه مي‌دهند اگر 10 بيانيه بدهند 9 بيانيه در حمايت از ايران است. اين موجب بقاي خودشان و استحکام و انسجام خودشان مي‌شود."
 
منبع: سپاه نیوز