Gerdab.IR | گرداب

نباید بگذاریم آمریکا از پنجره برگردد

تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۳۹۴

صفحه اینستاگرام منتسب به رهبر معظم انقلاب گزیده ای از سخنان رهبری در مورد برگشت آمریکا به ایران را منتشر کرد.

ببه گزارش گرداب از باشگاه خبرنگاران  صفحه منتسب به رهبر معظم انقلاب با انتشار گزیده ای از سخنان رهبر انقلاب در دیدار با مردم، تاکید کرد: نباید بگذاریم حالا که آمریکا از در بیرون کرده ایم، از پنجره برگردد.

نباید بگذاریم آمریکا از پنجره برگردد +اینستاپست

صفحه منتسب به رهبر انقلاب در اینستاپست خود نوشت:
ملّت بزرگ ایران شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد؛ نباید بگذاریم دوباره برگردد؛ نباید بگذاریم از در رفت، از پنجره برگردد؛ نباید اجازه بدهیم نفوذ پیدا کند؛ دشمنی اینها تمام نمیشود.