Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "و واعدنا موسى ثلاثین لیله"

آیا "دین" مسؤول بزرگ ترین خونریزی های تاریخ است؟

تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۸۹

از دوران جوانی تا به امروز٬ بارها و بارها این ادعا را از زبان منتقدین دین شنیده ام که «همواره گسترده ترین جنگ ها و جنایت ها و خون ریزی های بشری زیر سر "دین" بوده است.» این نوشته جستاری است در میان عظیم ترین جنایت های تاریخ ثبت شده ی بشر٬ برای تعیین صحت ادعای مطرح شده فوق.

از دوران جوانی تا به امروز٬ بارها و بارها این ادعا را از زبان منتقدین دین شنیده ام که «همواره گسترده ترین جنگ ها و جنایت ها و خون ریزی های بشری زیر سر "دین" بوده است.» و به طور معمول٬ بزرگ ترین شاهد این عده از منتقدین "جنگ های صلیبی" است که طی آن، بسیاری از مسلمانان و مسیحی ها کشته شدند (تعداد کشته شدگان جنگ های صلیبی عددی مابین یک و دو میلیون نفر است).
این نوشته جستاری است در میان عظیم‌ترین جنایت های تاریخ ثبت شده ی بشر٬ برای تعیین صحت ادعای مطرح شده فوق.

تاریخ بشر مملو است از خونریزی و جنگ و جنایت. شاید نتوان هیچ گوشه‌ای از تاریخ را مشاهده کرد بدون اینکه در آن جنگ و خونریزی باشد.

بزرگ ترین خون ریزی های تاریخ:
در این جا به ۵ جنگ عظیم تاریخ به ترتیب تعداد کشته شدگان (از کم به زیاد) اشاره می شود.


۵. جنگ جهانی اول: جنگ جهانی اول از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ بشر است و به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش بزرگی در تعیین تاریخ قرن بیستم داشته‌است. این جنگ پایانی بر نظام‌های سلطنت در اروپا را به همراه آورد و باعث انقراض چهار امپراتوری شد.
 
علل وقوع این جنگ عبارتند از: رقابت اتریش و روسیه در بالکان، اختلاف بین فرانسه و آلمان از سال ۱۸۷۰ درباره آلزاس ولرن و رقابت اقتصادی و دریایی بین آلمان و انگلیس.
تعداد کشته شدگان این جنگ رقمی بیش از ۱۰ میلیون انسان است.

۴. به قدرت رسیدن خاندان کینگ: سرنگونی خاندان مینگ توسط خاندان کینگ در چین باستان، ده ها سال به طول انجامید. رئیس یکی از قبایل کوچک جورچن (اقلیت نژادی در چین امروز) به نام نوراچی دیگر قبیله های هم نژاد خود را متعهد کرده و اعلام استقلال از دولت مرکزی خاندان مینگ نمود.
 
حرکتی که او آغاز کرد، با ده ها سال خونریزی توسط مانچوها ادامه یافت. مانچوها ایجاد رعب و وحشت در روستاها را، از جمله تاکتیک های خود قرار دادند و در بعضی موارد به خاک و خون کشیدن روستاها - بدون باقی گذاشتن هیچ انسانی- گزارش شده است.
 
سرانجام در سال ۱۶۴۴ پکن -دولت مرکزی مینگ- سقوط کرد و تا بیست سال پس از آن، ایالت های وفادار به خاندان مینگ یکی پس از دیگری توسط خاندان جدید کینگ از پا در آورده شدند. تعداد کشته شدگان این دوره ی چند ده ساله٬ حدود ۲۵ میلیون نفر تخمین زده شده است.

۳. شورش ان شی: در دوران خاندان تنگ در چین٬ ژنرال سپاه های شمالی به طمع افتاده و علیه دولت مرکزی شورش های گسترده ای را برپا داشت.
 
پس از ادامه ی پیشروی و جنگ، او سرانجام به دست پسر خود کشته شد. سپس پسر وی، توسط یکی از ژنرال های خود به قتل رسید. ژنرال به قدرت رسیده نیز به زودی توسط پسرش، شی چاو ای، کشته شد.
 
در این زمان بر همگان واضح شد که شورش منحرف شده است و به پیروزی نهایی دست نخواهد یافت. عده ی زیادی از نیروها از همراهی دست کشیده و سرانجام با خودکشی شی چاو ای شورش به پایان رسید. تعداد کشته شدگان ۸ سال شورش، حدود ۳۶ میلیون نفر اعلام شده است.

۲.فتوحات مغول: "یسوگای" پدر چنگیز، رئیس طایفهٔ قیات از قبایل مغول بود. وی نه تنها توانست عده‌ای از طوایف مغول را به اطاعت درآورد، بلکه بعضی از طوایف تاتار را در مشرق منهدم ساخت و در جنگ های طوائف کرائیت نیز شرکت کرد و پادشاه آن قوم را در برابر دشمنانش تقویت نمود و با او طرح اتحاد و برادری ریخت.
 
جالب اینکه در تمام فتوحات مغول -هرگز- دین نقشی منفی نداشت. چنگیزخان با تمام ادیان به احترام رفتار کرده٬ تمام موبدان و روحانیان امپراتوری خود (چه بودایی٬ چه مسیحی٬ چه مسلمان) را از دادن مالیات معاف کرده٬ و بحث و گفت‌وگو میان ادیان را تشویق می کرد.
 
در عین حال٬ هر گونه مقاوتی در برابر سلطنت مغول٬ با قتل عام پاسخ داده می شد. در هر صورت٬ فتوحات متعدد مغول و تسخیر شرق تا غرب دنیا و ایجاد یک امپراتوری که بیش از دو برابر روم باستان وسعت داشت٬ حدود ۴۵ میلیون کشته بر جای گذاشت.

۱. جنگ جهانی دوم: جنگ جهانی دوم به دلایل بسیاری آغاز شد. بعضی از اصلی تربن آن‌ها، بحران اقتصادی، تورم و درخواست غرامت جنگی از جمهوری وایمار آلمان پس از جنگ جهانی اول، و رکود اقتصادی و نیاز ژاپن به مواد اولیه بود که باعث ظهور و رواج اندیشه فاشیسم و ملی گرایی شد.
 
جنگ جهانی دوم، بزرگ‌ترین و پرتلفات‌ترین جنگ‌ در تاریخ جهان است که ۵۰ الا ۷۰ میلیون کشته بر جای گذاشت. آلمان در ۱ سپتامبر، ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد، که این تاریخ متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب است. منابع دیگر حمله ژاپن به چین را در ۷ ژوئیه ۱۹۳۷ می‌دانند.

نتیجه گیری:
با توجه به مطالب مطرح شده٬ روشن است که جنگ های بزرگ تاریخ بشر، عموماً دلیلی به غیر از کشمکش‌های دینی داشته اند و به نظر می رسد ادعای مطرح شده که "دین منشأ مهم ترین کشتارها و جنایت های تاریخ بشر است"،ادعای واهی بوده که پشتوانه‌ قوی تاریخی ندارد.
 
گرچه دین - به همراه بسیاری از دلایل دیگر- می تواند در جنگ ها نقش داشته و مؤثر واقع شود٬ ولی مقصر دانستن دین به صورت ادعای مطرح شده٬ ادعایی غلط است.