Gerdab.IR | گرداب

تشخیص اختلال روانی با تلفن هوشمند

تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۴

با توجه به نتیجه‌ی تحقیقات انجام شده بر روی بیماران روانی مشخص شد که با استفاده از تلفن‌های هوشمند می‌توان بیماری آن‌ها را تشخیص داد.

به گزارش گرداب از سایبربان؛ تلفن‌های هوشمند امروزی دارای حس‌گرهای متنوع و فراوانی هستند؛ به طور مثال با استفاده از حس‌گر موقعیت‌یاب، موقعیت فرد مشخص می‌شود. از دیگر حس‌گرهای به کار رفته می‌توان به حس‌گر تشخیص ضربان قلب و گام شمار  اشاره کرد. اخیراً آزمایش‌هایی صورت گرفته که بیان می‌کند با استفاده از این حس‌گرها در تلفن‌های هوشمند می توان اختلال روانی افراد مختلف را شناسایی کرد.

وِنِت عثمانی (Venet Osmani)، یکی از محققان شرکت کریت نت آلمان1، تحقیقاتی انجام داده که ثابت می‌کند، می‌توان با استفاده از ترکیب کاربرد حس‌گرهای تلفن‌های هوشمند بیماری‌هایی مانند جنون و افسردگی را در کاربر تشخیص داد.

عثمانی در تحقیقات خود 12 بیمار اختلال دوقطبی را برای 4 ماه موردمطالعه قرار داد. در این مدت آن‌ها از تلفن همراهی که به آن‌ها داده شده بود استفاده می‌کردند. وضعیت این افراد هر 3 هفته موردمطالعه قرار می‌گرفت. بر اساس نتایج این آزمایش، می‌توان  با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده توسط تلفن‌های هوشمند تا 94 درصد رفتار کاربر را به درستی پیش‌بینی کرد. همچنین با زیر نظر گرفتن تماس‌های تلفنی، تعداد و فاصله‌ی بین تماس‌ها می‌توان تا 97 درصد از صحت نتیجه‌ی به دست آمده اطمینان حاصل کرد.

به طور خاص، با استفاده از سرعت حس‌گر مکان‌یاب، سرعت حرکت فرد، تعداد و فاصله‌ی بین تماس‌ها می‌توان بیماری یک فرد و شدت آن را  تشخیص داد.

این آزمایش در یک زمان محدود صورت گرفته است؛ اما نشان می‌دهد که با استفاده از تلفن‌های هوشمند می‌توان رفتار یک فرد و بیماری او را تشخصی داد و شروع به درمان آن کرد. همچنینی این آزمایش نشان می‌دهد که با استفاده از تلفن‌های هوشمند می‌توان رفتارشناسی کرد و یک فرد به صورت کامل زیر نظر گرفت.
 ___________________________________ 
1 ) Create-Net یا Center for Research and Telecommunication Experimentation for Networked Communities