Gerdab.IR | گرداب

اجرای دومین مرحله دولت الکترونیک؛

ایجاد مرکز تبادل اطلاعات اقتصاد

تاریخ انتشار : ۰۲ آذر ۱۳۹۴

مرکز تبادل اطلاعات اقتصاد (FIX) با هدف ایجاد ارتباط بین مراکز اطلاعات اقتصادی و مالی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی شد.

به گزارش گرداب به نقل از مهر، این مرکز در راستای ايجاد بستری امن برای تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی دولت در فرآيند اجرای دولت الكترونيک به عنوان یکی از مهمترین ملزومات اجرای این پروژه دیده شده است.

مرکز تبادل اطلاعات اقتصاد (FIX) ارتباط بین مراکز اطلاعات اقتصادی و مالی کشور را در بستری امن فراهم ساخته و استانداردهای لازم را برای تبادل آسان و مطمئن تر اطلاعات تعریف و تبیین می کند.

تبادل اطلاعات بین دستگاهها موجب تسری در اجرای پروژه دولت الکترونیک می شود و از این رو دستگاههای اجرایی باید زمینه بهره گیری از چنین نوآوری هایی را در دستگاههای خود فراهم کنند.

در این راستا، جلسه معرفی مرکز تبادل اطلاعات اقتصاد، با حضور مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاههای اجرایی کشور و با محوریت سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد تا زمینه های لازم برای اجرای  دومین مرحله از پروژه دولت الکترونیک در کشور فراهم شود.

در چارچوب این طرح، امکان تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی سامانه های دستگاه های دولتی، در قالب های استاندارد تعریف شده فراهم می شود.