Gerdab.IR | گرداب

ایجاد شبکه‌های اجتماعی مجازی بومی راهکار مقابله با جنگ نرم

تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۹۴

یک پژوهشگر با اشاره به مصادیق جنگ نرم در شبکه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: ایجاد شبکه های اجتماعی مجازی بومی و توسعه فرهنگ استفاده از فضای مجازی با تاکید بر خانواده از راهکارهای مقابله با آسیب های فضای مجازی است.

به گزارش گرداب، طاهره امینی، پژوهشگر و کارشناس علوم اجتماعی در گفت و گو با شبستان گفت: جنگ نرم شامل هرگونه اقدام نرم افزارانه اعم از روانی، تبلیغاتی، رسانه‌ ای، فرهنگی و اجتماعی است که جامعه یا گروه هدف را نشانه می گیرد و حوزه افکار و باورهای جامعه را به منظور تحقق اهداف خود اشغال می کند و تغییر اساسی و ساختاری در جامعه هدف انجام می دهد.

وی با اشاره به اهداف جنگ نرم خاطرنشان کرد: تغییر باورها و اعتقادات، ساخت نظامی، ارزش ها و هنجارها و تغییر رفتار و کردار از مهمترین اهداف و رویکردهای جنگ نرم محسوب می شود.

این پژوهشگر با اشاره به راهبردهای جنگ نرم اذعان داشت: هویت زدایی از فرهنگ و باورهای اسلامی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی، ایجاد و مدیریت جنگ رسانه ای برای تسخیر اذهان جامعه، ایجاد گسست اجتماعی و بحران جمعیتی برای تضعیف سرمایه های اجتماعی و وحدت ملی از جمله راهبردهای جنگ نرم است.

امینی افزود: القای ناامیدی، مهاجرت سازی نخبگان، مهندسی و محدودسازی فعالیت های علمی و فناوری، تضعیف فرهنگ ایثار و مقاومت، قدرت دفاعی- امنیتی، انتظامی و حوزه اثر بازدارندگی آن و تضعیف زیرساخت های فرهنگی و روانی کار و تولید و ایجاد بی ثباتی و بحران از دیگر راهبردهای جنگ نرم محسوب می شود.

وی جامعه و بدنه اجتماعی، گروه های ناراضی در جامعه، نخبگان رهبران و دولتمردان، افکار جهانی و منطقه ای و سیستم امنیتی را از جمله مخاطبان اصلی در جنگ برشمرد.

این کارشناس علوم اجتماعی در خصوص ابزارهای جنگ نرم گفت: جنگ نرم به پشتوانه قدرت نرم انجام می شود بنابراین تمام ابزارهای حاصل از قدرت نرم را باید به عنوان ابزارهای جنگ نرم دانست.

وی با بیان اینکه ابزارهای جنگ نرم انتقال دهنده پیام ها با اهداف خاص است، تصریح کرد: رسانه ها (رادیو، تلویزیون و مطبوعات)، عرصه های هنر شامل سینما، تئاتر، نقاشی، گرافیک و موسیقی، انواع سازمان های مردم نهاد و شبکه های انسانی از ابزارهای جنگ نرم به شمار می آیند.

امینی در ادامه با اشاره به موفقه های سیاسی، فرهنگی و هنری، تبلیغی و رسانه ای، دفاعی و امنیتی، علمی و فناوری و اقتصادی موثر در جنگ نرم خاطرنشان کرد: تضاد آفرینی در اصول و مبانی نظام، ایجاد تفرقه و شکاف میان ساختارهای سیاسی نظام، الگوسازی و قهرمان پروری متناسب با فرهنگ غرب، تضعیف و تغییر آرمان های ملی، تغییر در الگوی ادراکی و رفتاری فرهنگی، تضعیف و از بین بردن الگوهای رفتاری نظام هویتی برخی از مصادیق این مولفه ها می باشند.

وی افزود: جریان سازی و مسئله سازی رسانه های، اعتمادزدایی، بزرگ نمایی معضلات و آسیب های اجتماعی، ترویج و تبلیغ خانواده گریزی، تضعیف روحیه پایداری و مقاومت ملی، القای عقب ماندگی و ناکارآمدی علمی و آموزشی کشور، القای فقر و بیکاری، ترویج و تبلیغ الگوهای مصرف نامناسب و ایجاد انحراف در نیازها، جریان ها و فعالیت های علمی کشور از دیگر مصادیق جنگ نرم است.

امینی تاکید کرد: هر ملت و کشوری دارای منابع قدرت نرم است که شناسایی، تقویت و سازماندهی آنها می تواند بر اساس یک طرح جامع به یک فرصت تبدیل شود.

وی با اشاره به منابع قدرت نرم در ایران خاطرنشان کرد: ایدئولوژی اسلامی، قدرت نفوذ رهبری، حماسه آفرینی ها و درجه بالای وفاداری ملت به حکومت مهمترین منابع قدرت نرم کشور را تشکیل می دهند.

این پژوهشگر با اشاره به راه های مقابله با جنگ نرم تصریح کرد: گسترش دامنه و شمول فعالیت های فرهنگی، افزایش محصولات فرهنگی تاثیرگذار بر جامعه و جوانان، ایجاد راه های شروع برای تامین نیازهای مردم، استفاده از دیپلماسی عمومی، استفاده از راهبردهای ویژه در مورد اقوام و اقلیت ها، انجام عملیات روانی متقابل، آگاهی بخشی عمومی از راهکارهای مقابله با جنگ نرم است.

امینی با بیان اینکه باید آگاهی های سیاسی و اقتصادی مردم را درباره مسایل اساسی کشور افزایش دهیم، اظهار داشت: با عواملی مانند تورم، بیکاری و فساد اداری که عامل نارضایتی مردم از اقتصاد کشور می شود نیز باید به صورت جدی مبارزه کنیم.

این کارشناس علوم اجتماعی یادآور شد: تشکیل اتاق فکر جنگ رسانه های مجازی، تربیت نخبگان فضای مجازی، راه اندازی و مدیریت شبکه های اجتماعی در کشورهای هدف، توسعه فرهنگ استفاده از فضای مجازی با تاکید بر خانواده، ایجاد شبکه های اجتماعی مجازی بومی و تاسیس شبکه های مشترک با کشورهای مسلمان از دیگر اقداماتی است که می توان در مقابله با جنگ نرم انجام داد.