Gerdab.IR | گرداب

پخش بخش هایی از اعترافات متهمان در سیما

تاریخ انتشار : ۳۰ اسفند ۱۳۸۷

بخش هایی از اعترافات متهمان در ساعت 23:15 و 1:45 از شبکه سوم سیما پخش شد.

بخش هایی از اعترافات متهمان در ساعت 23:15 و 1:45 از شبکه سوم سیما پخش شد.

شایان ذکر است بخش های دیگری از این اعترافات در روزهای آتی از سیما پخش خواهد شد.