Gerdab.IR | گرداب

خوردن خوراک طاهر در ظرف نجس!

تلگرام را صهیونیست‎ها راه انداخته اند

تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۳۹۴

هدفی داریم مشخص و طاهر به پاکی خون تمام جوانانی که در پای تناور شدن نهالش ریخته شده است و هر روز گامی در جهت تولید ابزاری پاک برای امتداد راه خون های ریخته شده برداشته می شود و این روزها بعد از مدتی با اراده جمعی صاحب دغدغه سلاح متناسب با میدان جنگ امروز یعنی " فضای مجازی " ساخته شده است و گام های هر چند با فاصله اما محکم در این راه برداشته می شود.

به گزارش گرداب، هدف وسیله را توجیه نمیکند این راهی است که دین ما در گوش همه مسلمانان زمزمه کرده است و البته انسانیت نیز بر آن مهر تائید می زند.

هدفی داریم مشخص و طاهر به پاکی خون تمام جوانانی که در پای تناور شدن نهالش ریخته شده است و هر روز گامی در جهت تولید ابزاری پاک برای امتداد راه خون های ریخته شده برداشته می شود و این روزها بعد از مدتی با اراده جمعی صاحب دغدغه سلاح متناسب با میدان جنگ امروز یعنی " فضای مجازی " ساخته شده است و گام های هر چند با فاصله اما محکم در این راه برداشته می شود.

این گام های استوار چیزی نیست جزء نرم افزارهای شبکه های موبایلی داخلی که به نوعی قیامی مقدس، در مقابل شبکه های وابسته به استکبار است.

انتشار اسنادی در باب جاسوسی نرم افزارهای موبایلی بیگانه در فضای مجازی اولین گام در جهت آگاه سازی مردم نسبت به این شبکه ها خصوصا "تلگرام" که بیشتر از سایر شبکه های موبایلی مورد اقبال قرار است ،در جذب مخاطبان انقلابی موثر بوده است.

بازی در زمین دشمن و گل های پی درپی که وارد دروازه خودمان می کنیم

" تلگرام را صهیونیست های روس تبار پناهنده آلمان و ساکن در اسرائیل راه انداخته اند و در آلمان ثبت شده و سرور آن در انگلستان است که اطلاعات اصلی آن در سرزمین اشغالی نگهداری می شود. بیشترین کاربران آن ایرانی بوده که نزدیک به 75 درصد است و تنها 3.2 درصد کاربرانش روسی و کاربران اسرائیلی و انگلیسی و آلمانی آن صفر درصد می باشد."

با توجه به اطلاعات فوق ، در یک بازی حیاتی، دشمن را به تماشاچی تبدیل کرده ایم و خود به جای او در زمین دشمن با نیروهای خودی مبارزه می کنیم و به خود گل میزنیم و این میزانِ توان نیروهای ماست که به عنوان غنیمت به انبار دشمن گسیل می شود بی آنکه حتی ذره ای متوجه این تحلیل قوا باشیم.

حال که امروز در حرکتی خیر و زیرکانه حرف از ابزار داخلی و حمایت از تولید خودمان است تلگرام با بروز رسانی ، قابلیت جدیدی بر کاربران خود عرضه می کند تا به واسطه آن مانع از ریزش کاربران خود شده و مبادا ذره ای از قلمرو استعماری سازندگان و مدیران آن کاسته شود.

در این تقابل واضح و سعی بر حفظ کاربران تلگرام از سوی سازندگان آن افرادی معتقدند باید جهت رفع شبهات در فضایی که حداکثر جمعیت آن را خودمان تشکیل می دهیم ماند و به سوال ها و چراهای جوانان پاسخ داد. اما سوال اینجاست " آیا می شود در ظرفی نجس آبی طاهر و پاک نوشید؟ و یا در فضایی آلوده فردی را ارشاد و راهنمایی کرد؟

یکی از فعالین فرهنگی در یادداشت جدید خود با اشاره به کلام امیرالمومنین، مبلغان در فضای تلگرام را "طبیب دوار " معرفی می کند و بر پاسخ مبلغان و متدینین در این فضا تاکید دارد. حال سوال این است که اولویت با کدام است؟ پاکسازی فضای آلوده و یا پاسخ به شبهاتی که مغرضانه و هدف دار در فضای آلوده و به دست خودشان مطرح می شود؟

باید گفت مصداق طبیب دوار مثالی مع الفارق جهت فعالیت در شبکه تلگرام است زیرا هیچ طبیبی در محیط آلوده نمی تواند به طبابت بپردازد و بیماران خود را مداوا کند و نه تنها بیمار بهتر نمی شود بلکه آلودگی ، حدت و شدت بیماری را افزایش خواهد داد.

توجیه توقف در یک نرم افزار جاسوسی به بهانه پاسخ به شبهات کاملا اشتباه است چرا اگر توجه به شبهات جوانان به عنوان یک دغدغه است نباید از محیطی آلوده برای انتقال این مفهوم استفاده کرد و این مطلب روی نظر به افرادی دارد که با ابزار استکباری می خواهند به کار خیر و خدا پسندانه بپردازند و مانند این می ماند که با مال دزدی به خیرات و کار نیک پرداخته شود.

علی ای الحال آنچه در اینجا می توان یادآور شد همان داستان " غاز بودن مرغ همسایه" است که سالهاست برخی با اعتقاد به آن سعی در منزوی کردن تولیدات داخلی دارند ، تولیداتی که هر گاه مورد توجه قرار گرفته است نه تنها عاملی برای اقتدارمان شده بلکه مانع از تحمیل هزینه های هنگفت بر کشور شده است و این مسئله بطور کل درباره تولیدات داخلی مطرح میباشد و اگر در مصداق ها ورود پیدا کنیم قطعا فواید دیگری نیز برای ما متصور است.

حال که حرکت شروع شده و نیاز به حمایت دارد به نظر میرسد در کنار افزایش قابلیت های تلگرام آنچه بیشتر در ماندگاری در این فضا موثر است چنین اظهار نظر ها است که در کنار ورود برخی افراد اثر گذار در این فضا مهر تائید بر این امر می زند و و برای توقف یک حرکت مقدس برای هدف مقدس تلاش می شود ابزاری ناپاک را جایگزین کند.

اظهار نظرهای بی اساس و بدون مطالعه و از سر عدم شناخت نسبت به نرم افزار های موبایلی بیگانه نمیتواند اساس یک تبلیغ برای رسیدن به هدف مقدس قرار گیرد و حمایت از نرم افزار داخلی یک مطالبه جدی و نهضتی است که با یک تلاش فرهنگی آغاز شده و بی شک در نهایت به انقلاب در فضای مجازی منجر می شود.