Gerdab.IR | گرداب

از فرقه گرايي تا سکولاريسم

تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

صهيونيسم بين‌الملل به هدفي كمتر از تصاحب كامل دنيا و تشكيل حكومت واحد جهاني نمي‌انديشد و براي نيل به اين مقصود ترويج خرافات ديني را به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي خود برگزيده است.

گرداب- در سال‌هاي اخير پيروان اديان و فرقه‌هاي مختلف ضاله و منحرف از جمله مسيحيت، بهائيت، وهابيت، زرتشتي، شيطان پرستي و...  نيز برخي فرق عرفان‌هاي كاذب، براي جذب هر چه بيشتر اعضاي جديد و منحرف كردن افكار شيعيان به ويژه جوانان، بر فعاليت‌هاي تبليغاتي خود در كشورمان افزوده‌اند.

با اين حال بايد گفت ترويج فرقه گرايي و خرافه پرستي از سوي برخي گروه ها در كشور نشان دهنده يكي از اقدامات اساسي در راستاي جنگ نرم عليه كشورمان است. در واقع برخي در كشور در صددند تا با جذب جوانان به اين گروه‌ها ضمن جداسازي آنان از دين مبين اسلام و مكتب تشيع راه را براي گرايش هاي سكولاري در كشور هموار سازند.

هر گروه از پيروان اين اديان و فرقه هاي انحرافي، از سبک خاصي براي فريب جوانان استفاده مي‌كنند. براي نمونه مسيحيان همزمان با توزيع رايگان كتاب انجيل و تكيه بر مسئله صلح، دوستي، مهر و محبت، بر تبليغات خود افزوده اند. پيروان فرقه بهائيت نيز از روش هاي گوناگون به ويژه تكيه بر روش‌ها و جذابيت‌هاي جنسي استفاده مي كنند. پيروان فرقه‌هاي عرفاني كاذب نيز با برگزاري جلسات خانگي، تلاش مي‌كنند بر جوانان تاثير بگذارند.

اما شيطان پرست‌ها بيشتر از طريق نمادهاي خود كه به نظر مي رسد براي برخي جوانان جذابيت خاصي دارد، تلاش كرده‌اند براي خود جاي پايي باز كنند. ايران اسلامي به ويژه در سال هاي اخير نسبت به ديگر كشورهاي اسلامي با بيشترين حجم و تنوع آسيب ها و تهديدات فرهنگي از سوي غرب و صهيونيسم بين الملل دست به گريبان بوده است، به طوريكه غرب در لواي جنگ نرم، جهت براندازي نظام اسلامي، استحاله فرهنگي از طريق ايجاد و گسترش فرقه‌هاي منحرف در حوزه ديني و فرهنگي را در دستور كار خود قرار داده است.
 
 مخدوش شدن چهره عرفان اصيل ديني و حتي ايجاد بدبيني به خود دين، ايجاد روحيه انزواطلبي و جامعه گريزي در افراد و دور كردن آنها از انجام وظايف و تعهدات فردي و اجتماعي ، تشويق و ترغيب افراد به انجام افعال خلاف شرع، عقل يا عرف و همچنين بي‌توجهي به دستورات و مناسك شرعي، يا ارتكاب اعمال و رفتار خلاف اخلاق، از هم پاشيدن كانون خانواده و ايجاد نزاع و درگيري بين افراد و اقوام، اختلال در نظم جامعه، ميدان يافتن افراد شياد و فريبكار، ايجاد يأس، انفعال و سرخوردگي در جامعه از پيامدهاي عرفان‌هاي تصنعي است كه از سوي برخي در كشور در حال ترويج است.
 
با اين حال بايد گفت ترويج و گسترش خرافه گرايي به عنوان يك پديده اجتماعي، علاوه بر اينكه ارزش ها و اعتقادات ديني يك جامعه را در معرض تهديد و چالش قرار مي دهد، از طرفي سبب سطحي نگري در فرهنگ عمومي و نهادهاي آن در اجتماع مي شود.

البته بايد دانست که فعاليت‌هاي فرقه‌اي از سوي کشورهاي غربي حمايت مي شود. به عبارت بهتر يکي از راهکارهاي اساسي غرب در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران را باید در دامن زدن به فعاليت‌هاي فرقه‌ای در کشور دانست. با اين حال يکي از راهکارهاي اساسي غرب براي ترويج خرافه پرستي، پروژه هاي چند صد ميليون دلاري هاليوود در اين زمينه است. هاليود که بيش از 90 در صد کمپاني‌های مهمش در دستان صهيونيست‌هاست، همواره ترويج خرافه پرستي و فرقه گرايي را يکي از اساسي‌ترين سرفصل‌هاي کاري خويش قرار داده است. علي الخصوص طي يک دهه اخير کمپاني‌هاي هاليوودي سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني در اين حوزه داشته‌اند.

نگاهي بر محتواي غالب فيلم‌هاي توليدي توسط سينماي هاليود همگان را به اين باور مي رساند كه يكي از اهداف اساسي سينماي غرب و علي‌الخصوص سينماي آمريكا ترويج اعتقادات انحرافي، كم رنگ‌سازي ماهيت دين در زندگي و ارائه معنويت بدون شريعت است . به عبارت بهتر در غالب فيلم‌ها و اخيراً سريال‌هاي هاليوودي، با حداكثر جذابيت‌هاي سمعي و بصري سعي مي‌شود تا به نحوي به تفكرات خرافي دامن زده شود.

 
با مرور اجمالي پروتكل‌هاي جهاني يهود به سهولت مي‌توان دريافت كه صهيونيسم بين‌الملل به هدفي كمتر از تصاحب كامل دنيا و تشكيل حكومت واحد جهاني نمي‌انديشد و براي نيل به اين مقصود ترويج خرافات ديني را به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي خود برگزيده است.

سوءاستفاده از برخي فرازهاي تحريف شده كتاب تورات و ترويج اين خرافات از طريق فيلم‌هاي سينمايي از همان آغاز در دستور كار صهيونيسم بين الملل قرار داشته و همين امر حجم گسترده‌اي از فيلم‌هاي ظاهراً ديني (ولي در باطن خرافي) را در تاريخ سينماي جهان پديد آورده است.

در اين اثنا هاليوود براي مقابله با اسلام راه‌هاي متعددي را انتخاب كرده است. در واقع هاليود در صدد است تا با تخريب وجهه اسلام به عنون جهان‌شمول‌ترين دين الهي در سطح جهان به كلي هيمنه معنوي جهان را به اصطلاح در هم شكند و به تحقق ايده‌هاي ماترياليستي خود بپردازد. از اين رو تبليغ عرفان‌هاي سكولار و بدون خداي شرقي كه به نوعي انحراف از مسير واقعي خدا است يكي از اساسي‌ترين راهكارها در اين زمينه محسوب مي‌شوند .

به عنوان مثال فرقه بهائيت يكي از فرق ضاله است كه در صدد است به نحوي دين مبين و واحد اسلام را خدشه دار كند. در همين زمينه و براي حمايت هرچه بيشتر از اين فرقه كمپاني "آيكون پروداكشن" پروژه اي 10 ميليون دلاري را براي حمايت از اين فرقه به راه انداخت. "روياي مونا" كه جك لنز آن را كارگرداني كرد، ادعاي نمايش زندگي دختري بهايي به نام مونا محمودنژاد است. داستان فيلم مدعي مي‌شود مونا در سال 1983 همراه با 9 زن بهايي ديگر در شيراز اعدام شده است!
لذا در نهايت بايد گفت ترويج خرافه پرستي و فرقه گرايي راهکار اساسي غرب براي تخريب بنيان هاي ديني در ايران است .

البته بايد يه اين نيز توجه داشت که اساس فعاليت‌هاي فرقه‌اي و ماهيت اين فرقه‌ها نيز نزديکي معناداري با آموزه‌هاي اومانيستي غربي دارد؛ به عبارت بهتر مي‌توان گفت غرب در صدد است تا با دامن زدن به چنين فعاليت‌هايي به نحوي سكولاريسم را وارد عرصه زندگي ايرانيان کند . امري که هم اکنون مهم‌ترين اولويت کاري کاخ سفيد قرار گرفته است.

سخن آخر:
دامن زدن به جريان‌هاي فرقه‌اي در كشور و بسط خرافه‌پرستي در ايران جزئي از اقدامات جنگ نرم غرب عليه ايران اسلامي محسوب مي شود . بررسي بسياري از سرشاخه‌هاي اصلي گروه‌هاي خرافي و فرقه‌هاي اعتقادي از جمله بهائيت ما را به این مي‌‌رساند كه صهيونيسم جهاني در پشت سر اين ماجرا مخفي شده است . از اين رو به نظر ضروري مي رسد با توجه به جذابيت‌هاي كاذب عرفان‌ها و نحله هاي منحرف لازم است مسئولين و رسانه‌ها به روشن‌گري و تنويز افكار عمومي در اين خصوص بپردازند.
طهورا مهدوي

منبع: روزنامه رسالت