Gerdab.IR | گرداب

تلاش فتنه گران برای نفوذ در ارگان‌های نظامی

تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۳۸۹

از برنامه‌های فتنه‌گران در فضای مجازی "ایجاد اتاق فکر نیروهای نظامی" می‌باشد که درصدد است در نیروهای نظامی و ارزشی نفوذ کند.

گرداب- به تازگی جریان فتنه در برنامه های مطروحه خود در فضای مجازی، به نفوذ و بهره گیری از ظرفیت نیروهای مسلح تمایل زیادی نشان داده و در این رابطه برنامه هایی را طراحی کرده است.

یکی از این برنامه‌ها موسوم به "ایجاد اتاق فکر نیروهای نظامی" می باشد که در توضیح آن آمده است: «این اتاق از نیروهای جنبش سبز که عضو بسیج، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی هستند، تشکیل می شود. در این اتاق، افراد حتماً از اسامی مستعار استفاده می کنند و اطلاعات و اخبار این اتاق بسیار برای جنبش و مبارزات، حیاتی است و می‌تواند از وارد آمدن خسارات و ضربات شدید به جنبش نیز جلوگیری کند. این اتاق ضمن کمک به ریزش نیرو به نفع جنبش باعث همبستگی و همدلی بیشتر بین جنبش و نیروهای مردمی درون سپاه و بسیج و نیروی انتظامی نیز می شود...».

جریان فتنه سبز همچنین با رویکرد نفوذ و تأثیرگذاری در نیروهای ارزشی بسیجی، به هواداران خود تأکید نموده است:«... شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با طرفداران حکومت از جمله بسیجیان صحبت کنید و سعی نمایید نظر آنها را به جنبش جلب نمایید. در این صورت متوجه می شوید که حکومت از طرق مختلف و با القای مطالب اشتباه، ذهن این افراد را به بازی گرفته و ما در صورت داشتن اطلاعات صحیح و شناخت طرز تفکر این افراد می توانیم حقایق را به آنها اثبات کنیم. پس لازم است افرادی که در این زمینه تجربه دارند، کسانی که اطلاعات دینی و سیاسی بیشتری دارند و کسانی که با این دسته از افراد به خوبی آشنا هستند، تجربیات خود رادر اتاق فکر مربوط به این موضوع به اشتراک بگذارند و از برآیند آن اطلاعات و دستورالعمل هایی به دست آید که بتوانیم با آن به رویارویی کلامی با حامیان حکومت بپردازیم و در آنها ریزش ایجاد نماییم...»
 
منبع: جوان