Gerdab.IR | گرداب

تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۴

تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که باید سیلی را باسیلی جواب داد، در غیر این صورت دوباره تاریخ ننگین دوره قاجار و پهلوی در کشور ما تکرار خواهد شد.

به گزارش گرداب، محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت :

تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که باید سیلی را باسیلی جواب داد، در غیر این صورت دوباره تاریخ ننگین دوره قاجار و پهلوی در کشور ما تکرار خواهد شد. تنها راه حضور مقتدرانه ما در روابط بین‌المللی مسیری است که حضرت امام (ره) در سیاست خارجی بنیان گذاشت و رهبر معظم انقلاب آن را پاسداری و با قوت ادامه دادند.
بی‌تردید پس از رسیدن توان دفاعی ما به برد پنج هزار کیلومتری که قادر خواهد بود اهدافی ازجمله جزیره دیه‌گو گارسیا، پایگاه هوایی امریکا در حمله به طبس، را تهدید کند امریکا از عملکرد خود پشیمان خواهد شد و درخواهد یافت که این‌گونه اقدامات، هیچ سودی در پی ندارد.

جزیره دیه گو گارسیا کجاست؟

مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در آنجاست و در حمله به طبس از آن استفاده کرد. اگر موشکهای ایران به برد پنج هزار کیلومتر برسند دیگر آمریکا نمی تواند از آنجا به ما حمله کند.

من از آقای رییس جمهور خواستم برای رسیدن به این توانایی، نیروهای مسلح کشور را حمایت کند.