Gerdab.IR | گرداب

تبلیغ رواج گناه برای ظهور حضرت

تاریخ انتشار : ۰۱ شهريور ۱۳۸۹

انجمن حجتیه اخیراً با پخش برگه هایی با مضمون رواج گناه بیشتر برای ظهور حضرت، دور جدیدی از تبلیغات خود را آغاز کرده است.

به گزارش گرداب، انجمن حجتیه اخیراً دور جدیدی از فعالیت‌های خود را در جهت تبلیغ در شهرستان‌ها آغاز کرده است.

در هفته های اخیر، اعضای انجمن حجتیه در برخی شهرهای خراسان رضوی اقدام به پخش برگه های تبلیغاتی با مضمون رواج گناه بیشتر برای ظهور حضرت، در منازل مردم انداخته اند.

پخش این برگه ها توسط کودکان صورت گرفته است تا اعضای این انجمن شناسایی نشوند.
 
با توجه به فضای آزاد موجود در جامعه، اخیراً این فرقه منحرف تبلیغات خود را به شدت افزایش داده است.
 
منبع: جوان