Gerdab.IR | گرداب

سناریوی جدید فتنه‌گران برای اعضای جدا شده

تاریخ انتشار : ۰۱ شهريور ۱۳۸۹

شرایط وخیم فتنه به لحاظ ریزش حامیان، باعث بررسی این موضوع در جلساتی شده و اقداماتی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

گرداب- در جلسات مختلف حامیان فتنه، این افراد با بیان این نکته که برخی از عناصر مهم و نخبگان قابل بهره برداری این جریان، یا جدا شده و یا در حال زاویه گرفتن می باشند، تصریح کردند که این جدا شدن‌ها باعث می‌شود که عناصر وزن آفرین، همراه سازی و جذب بدنه اجتماعی را با دشواری برای این جریان همراه سازند.

گفته می شود در مجموع جلسات جریان فتنه همچنین گزارشی از ریزش عناصر سرخط، عوامل فکری و تئوریسین‌های فتنه و به خصوص افرادی که برای مردم شناخته شده هستند، قرائت شده و دلایل ریزش و استدلال این طیف از جداشدگان مورد بررسی قرار گرفته است.

نقض شعارها در عدالتخواهی واصلاح امور با شخصی شدن دیدگاه‌ها، نزاع های خصلتی وانحراف به سمت بیگانگان، ایستادگی در برابر نظام، عبور از امام و اندیشه های آن، از جمله مواردی بوده که دلیل جداشدن برخی افراد، از فتنه‌گران اعلام شده است.

در همین راستا پس از بررسی دلیل جداشدن افراد مزبور از این جریان، تصمیم گرفته شده است که از جدا شدن افراد به هر شکل جلوگیری به عمل آمده و نسبت به بازگرداندن افراد جدا شده نیز برنامه‌ریزی شود .

در همین زمینه، قرار است رسانه‌های فتنه در داخل و خارج از کشور، در تماس با عناصر متمایل به فتنه و منتقدین نظام، با گرفتن مطلب در محکومیت و حتی رد موجودیت نظام، در قالب‌های مصاحبه، مقاله و موارد دیگر، عملاً این افراد را در وادی مورد نظر هدایت نموده و با استمرار این روش‌ها، پل‌های پشت سر را به نحوی قطع نمایند که فرد را ناگزیر به ادامه و قبول این وضعیت می‌کند.

شایان ذکر است این حرکت شیطانی به دلیل ریزش‌های بی وقفه‌ای است که در نخبگان فتنه به شدت افزایش یافته وعملاً سران فتنه را مجبور کرده تا از این طریق چاره‌جویی نمایند.
 
منبع: جوان