Gerdab.IR | گرداب

توافق اپوزیسیون داخلی و خارجی برای مقابله با نظام

تاریخ انتشار : ۰۱ شهريور ۱۳۸۹

جریان فتنه و اپوزیسیون خارج از کشور، توافقاتی در زمینه چگونگی مقابله خود با نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند.

به گزارش گرداب به نقل از جوان آن‌لاین، اپوزیسیون داخلی و خارجی، به منظور مقابله با نظام جمهوری اسلامی 5 محور عمده را در دستورکارخود قرار داده و برای پیگیری آن در سطوح مختلف نیز توافق شده است.

جریان فتنه و اپوزیسیون خارج از کشور که دارای ارتباطات مستمری با یکدیگر می‌باشند به توافقاتی در زمینه چگونگی مقابله خود با نظام جمهوری اسلامی دست یافته اند.

گفته می شود این دو طیف که هم‌اکنون دراهداف خود به اشتراک رسیده اند در بررسی های خود 5 عامل امام و اندیشه های امام، انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی، رهبری و خط رهبری، مرجعیت، روحانیت،  بسیج و سپاه را موجب قدرت و توان نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و تصریح کرده‌اند در سطوح مختلف پروژه‌های خود، باید نسبت به هدف قرار دادن این 5 محور طراحی‌های مختلفی را انجام دهند.