Gerdab.IR | گرداب

تخصیص بودجه برای سیاستهای ابلاغی رهبرانقلاب در خصوص فناوری

تاریخ انتشار : ۰۱ بهمن ۱۳۹۴

اجرای سیاستهای کلی علم و فناوری و افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی، مشمول ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در لایحه بودجه سال ۹۵ شد که باید توسط سازمان مدیریت میان دستگاهها توزیع شود.

به گزارش گرداب، دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، موضوع اجرای بند ۸-۲ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری را مدنظر قرار داده است و برای نخستین بار ردیف جداگانه ای برای این بخش درنظر گرفت.

براساس بند ۸-۲ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ و با تاکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره وری، تکلیف شده است.

سهم ۷۰ هزار میلیاردی برای پژوهش

دولت در لایحه بودجه سال آینده، برای اعتبارات موضوع اجرای این بند از سیاستهای مرتبط با علم و فناوری کشور، رقمی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد ریال درنظر گرفته است. طبق گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، با اختصاص این میزان اعتبار به بخش پژوهش، پیش بینی می شود بودجه پژوهشی کشور به یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده برسد.

سهم پژوهش در این لایحه در ۵۷ سرفصل اصلی دیده شده است که اعتبارات مربوط افزایش اعتبار دستگاههای پژوهشی و فناوری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

در این بخش دولت با هدف پیشتازی در عرصه های علم و فناوری، مبلغ ۳۱ هزار و ۴۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال را برای افزایش اعتبار دستگاههای پژوهشی و فناوری درنظر گرفته است.

همچنین برای اعتبارات مربوط به فعالیتهای پژوهشی شاخص و پیشرو دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور رقمی حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده و برای به‌روزرسانی منابع و تجهیزات پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری ۶ هزار میلیارد ریال و برای به روزآوری تجهیزات آزمایشگاههای مدارس نیز یکهزار میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

جدول مربوط به اعتبارات موضوع اجرای بند ۸-۲ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (در این جداول ارقام به میلیون ریال محاسبه شده است)

در لایحه بودجه سال ۹۵ طبق جدول بالا، طرح های مربوط به تولید ۱۵ نوع داروی درمان سرطان، ام اس و دیابت، طرح های پژوهشی مربوط به آلودگیهای زیست محیطی، افزایش بهره وری آب و تحمل به خشکی و شوری در محصولات کشاورزی، تقویت ذخایر توارث ژنتیک و بانکهای ژن ملی و نیز حمایت از توسعه مهندسی ژنتیک و تجاری سازی محصولات تراریخته، شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما و رصدخانه ملی و چشمه نور، مشمول دریافت اعتبار شده اند.

در این جدول برای کمک به تکمیل فضاهای نیمه تمام پژوهشی و فناوری کشور مبلغ ۵ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده است و علاوه بر آن به تکمیل فضاهای پژوهشی و فناوری پارکهای علمی و فناوری ۱۰ استان و شهرک های علمی و تحقیفاتی و موسسات پژوهشی همچون رویان، پژوهشگاه پلیمر، رنگ، ژنتیک و موزه علوم نیز در مجموع رقمی بالغ بر ۳ هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال تخصیص داده خواهد شد.

افزایش اعتبار پژوهشی بالغ بر ۲۰۰ دستگاه

به گزارش مهر، دولت در افزایش اعتبارات دستگاههای پژوهشی و فناوری، بالغ بر ۱۲ دستگاه اجرایی و حکومتی، ۳۴ پارک علم و فناوری، ۵۵ پژوهشگاه، پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی و نیز ۴۹ موسسه پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی شامل فرهنگستان ها، بنیادها و ستادهای علمی و پایگاههای استنادی را مدنظر قرار داده است. همچنین بیش از ۴۵ دانشگاه و مرکز آموزشی که بیشتر آن مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی است نیز مشمول این افزایش اعتبار خواهند شد.

اعتبارات مربوط به اجرای بند ۸-۲ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، طبق لایحه بودجه سال ۹۵ قرار است توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع شود که این مبالغ پس از ابلاغ اعتبار و مبادله موافقنامه به هزینه گرفته خواهد شد.