Gerdab.IR | گرداب

واعظی:

تبدیل تهدیدفضای مجازی به فرصت درسایه فرهنگ سازی سیاست دولت است

تاریخ انتشار : ۰۳ بهمن ۱۳۹۴

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:سیاست دولت تدبیر و امید در برابر شبکه های اجتماعی توسعه ای است که با تدوین پیوست فرهنگی تهدید های این شبکه ها را باید به فرصت تبدیل کرد.

به گزارش گرداب، محمود واعظی در نشستی با فعالان عرصه فضای مجازی گفت: دولت با وجود همه فشارهایی که وارد می شود سیاست توسعه شبکه های اجتماعی را دنبال می کند زیرا اعتقاد دارد اگر این سیاست انتخاب نشود در آینده ای نزدیک این دیگران خواهند بود که خارج از مرزها شبکه های اجتماعی مطلوب خود را تحمیل خواهند کرد.

وی افزود: تاکنون به موضوع تاثیری که شبکه های اجتماعی بر فرهنگ و اجتماع می گذارد کمتر پرداخته شده و جای آن در کشور خالی است، صاحب نظران باید به این موضوع توجه کنند.

واعظی رشد فناوری های اطلاعات و ارتباطات را بسیار سریع عنوان کرد که جای خود را در همه بخش ها باز کرده و به گونه ای شده است که افراد خود کمتر انتخاب می توانند داشته باشند.
به گفته وزیر ارتباطات، چنین پدیده ای با این سرعت رشد نیازمند مطالعه و شناخت بیشتر توسط صاحب نظران و متخصصان است تا بررسی کنند اثرهای آن در سبک زندگی چگونه خواهد بود.

وی با اشاره به وجود دو نظریه متضاد در کشور درباره شبکه های اجتماعی افزود: همواره در کشور مقابل ورود هر پدیده تازه ای ابتدا مبارزه سپس در مقابل آن ایستادگی می شد و در آخر با اجبار آن را می پذیرفتند که این فرصت سوزی های بسیاری را رقم می زد.

واعظی کمتر پرداختن به بومی سازی تکنولوژی های تازه و استفاده از فرصت های آن را نتیجه جبهه گیری در مقابل این پدیده ها دانست و خاطرنشان ساخت: امروز نیز رویه مقابله با پدیده های تازه وجود دارد درحالی که سایر کشورها تکلیف خود را با پدیده تازه روشن کرده و فرصت های آن را استفاده می کنند.

وزیر ارتباطات به پذیرفته نشدن فناوری های اطلاعات و ارتباطات در دولت قبل اشاره کرد و یادآورشد: زیرساخت های مورد نیاز توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در آن دولت مورد بی توجهی قرار داشت و حتی بودجه ناچیز اختصاص داده می شد.

وی با بیان اینکه امروز دولت بین دو نظریه مقابله با پدیده تازه و یاتوسعه آن قرار گرفته است گفت: دولت سیاست توسعه این شبکه ها را انتخاب کرده است.

واعظی نظریه تهدید بودن شبکه های اجتماعی را پذیرفته ندانست و خاطرنشان ساخت: تهدید و فرصت بودن شبکه های اجتماعی با هم است و باید تهدید های آن را با برنامه ریزی تبدیل به فرصت کرد.

به گفته وزیر ارتباطات، تبدیل تهدید فضای مجازی به فرصت تنها در سایه فرهنگ سازی و آموزش همگانی میسر خواهد بود.

وی افزود: آموزش و فرهنگ سازی به مردم یاد خواهد داد چگونه با شبکه های اجتماعی برخورد کرده و از چه محصول آن استفاده کنند.

واعظی به قرار گرفتن فضای مجازی در کنار فضای واقعی اشاره کرد و بیان کرد: چاره ای جز پذیرفتن شبکه های اجتماعی نداریم و باید برای آن به تدوین پیوست فرهنگی مبادرت کنیم.