Gerdab.IR | گرداب

ابلاغ اساسنامه پژوهشگاه فضایی ایران

تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۳۹۴

اساسنامه اصلاحی پژوهشگاه فضایی ایران که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است در ۲۹ دی سال‌ جاری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

به گزارش گرداب، ماده یک این اساسنامه از جمله اهداف پژوهشگاه را توسعه و گسترش پژوهش و دستیابی به علوم و فنون مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت فضایی در راستای تحقق چشم‌انداز بخش فضایی کشور برشمرده است.

افزون بر این زمینه‌سازی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب به منظور ارتقای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و توسعه فناوری‌های مرتبط با فضا در کشور و به‌کارگیری دستاوردهای پژوهشی و فناوری فضایی در راستای تقویت بنیه صنعت هوافضا از طریق تجاری‌سازی یا انتقال و جذب فناوری از دیگر اهداف پژوهشگاه فضایی ایران در اساسنامه قید شده است.

اساسنامه اصلاحی پژوهشگاه فضایی ایران در 32 ماده و 13 تبصره در جلسه مورخ 1394/8/24 شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده است.