Gerdab.IR | گرداب

پاشنه آشیل دستگاه‌ها در فضای مجازی

تاریخ انتشار : ۰۶ بهمن ۱۳۹۴

معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه برنامه ملی فضای مجازی به دنبال معرفی وظایف دستگاه ها در حوزه فضای مجازی است گفت: عملکرد دستگاه ها در فضای مجازی سلیقه ای است.

به گزارش گرداب، محمد رضا رستمی در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی فضای مجازی جوانان با بیان اینکه حیاتی ترین وظیفه این کمیسیون تدوین برنامه ملی فضای مجازی در حوزه جوانان است افزود: آنچه در دوره اصلاحات در حوزه فضای مجازی به آن پرداخته شد با فضای امروزی تکنولوژی های ارتباطی بسیار متفاوت است و نیاز داریم برنامه ملی فضای مجازی تدوین شود.

وی ادامه داد: در حوزه جوانان مسئولیت ما ارزیابی شرایط موجود و شناخت نقاط ضعف و قدرت، تهدید و فرصت های فضای مجازی است.

رستمی ادامه داد: به لحاظ فرهنگی، بخشی نگری در کشور حرف اول را می زند و هر دستگاه یا مسئول به دنبال این است که حوزه خود را جلو ببرد. بنابراین امکان تغییر از پایین به بالا دیده نمی شود. در فضای مبهم که تکلیف هیچ بخشی با بخش های دیگر مشخص نیست آینده نگری در تدوین سیاست های فضای مجازی در رویکرد عمل گرایانه واقع بینانه نیست و مجموعه ساختاری کشور اجازه چنین امری را نمی دهد.

معاون سازماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه در تدوین برنامه ملی فضای مجازی جوانان به دنبال جزئیات نیستیم تاکید کرد: در این برنامه شناخت فضای موجود در اولویت است تا مشخص شود هر یک از دستگاه ها چه وظایفی دارند. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد فضای مجازی جوانان باید مشخص شود چه دستگاه هایی ورود یابند و چه مشارکتی داشته باشند.

رستمی اضافه کرد: امروز تکلیف قانونی در زمینه فضای مجازی جوانان وجود ندارد و دستگاه های اجرایی به صورت سلیقه ای عمل می کند. سواد رسانه ای را اگر اولویت فضای مجازی بدانیم باید مشخص شود که دستگاه های مسئول کدام هستند یا اگر لازم است نهاد یا سازمانی مردم نهاد برای رسیدن به اهداف تشکیل شود. زیرا وزارت ورزش و جوانان در زمینه اجرای برنامه های فضای مجازی دخالتی ندارد.

وی افزود: در کمیسیون تخصصی فضای مجازی جوانان در سطح برنامه توسعه باید تکلیف همه دستگاه ها در زمینه های فرهنگ، اشتغال، اقتصاد، اجتماع و آموزش فضای مجازی مشخص شود. باید به یکسری ساختار باثبات در پیشبرد موضوع فضای مجازی جوانان فکر کنیم و صبر کنیم راهبردها مستقل از دولت دیده شود تا به مرحله اجرا برسد و روی کاغذ نماند.

معاون سازماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه بی برنامگی در فضای مجازی بیداد می کند گفت: آمار هر یک از دستگاه ها از جمله مرکز تحقیقات وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد و سایر دستگاه ها در زمینه فضای مجازی متفاوت است و نیاز به یک مطالعه ملی در این زمینه احساس می شود.

رستمی افزود: یک نوع نگاه خاص در زمینه فضای مجازی بر کشور حاکم است و باید یک مقدار کوتاه مدت به این مسائل نگاه کنیم و در یک برنامه پنج ساله گام اول را با در نظر گرفتن سیاست های حاکم بر کشور که حاکمیتی بودن فضای مجازی است برداریم تا در قدم های بعدی به حداقل رساندن حاکمیت دولت در فضای مجازی فکر کنیم.