Gerdab.IR | گرداب

پرتاب موفقیت آمیز "فاتح 110"

تاریخ انتشار : ۰۶ شهريور ۱۳۸۹

سرعت عملیاتی شدن این موشک از زمان استقرار سایت پرتاب تا پرتاب موشک و بازگشت سایت، منحصر بفرد بوده و شناسایی آن توسط دشمن را غیرممکن کرده است.