Gerdab.IR | گرداب

راه اندازی مرکزآزمون سامانه‌های‌فضایی

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

پژوهشگاه فضایی ایران به منظور ایجاد بستر مناسب برای توسعه فناوری های فضایی با حمایت سازمان فضایی ایران اقدام به ایجاد و راه اندازی مرکز یکپارچه سازی و آزمون نموده است.

به گزارش گرداب، در مراسم گرامی داشت روز فناوری فضایی، که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اعلام شد فاز اول مرکز یکپارچه سازی و آزمون سامانه‌های فضایی پژوهشگاه فضایی ایران آغاز به کار می‌نماید.

پژوهشگاه فضایی ایران که توسعه سامانه های فضایی غیردفاعی  و بومی را عهده دار شده، نسبت به ایجاد زیرساخت ها و فناوری های فضایی، برنامه ریزی و اقدام نموده است.

یکی از زیرساخت های حیاتی مورد نظر در حوزه فناوری های فضایی، مرکز یک پارچه سازی و آزمون سامانه های فضایی است که فاز اول آن با هدف پشتیبانی از توسعه محصولات فضایی در این پژوهشگاه به اجرا درآمده است.

توسعه عملیاتی این مرکز طی قراردادی بین سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران از اواسط سال 1392 آغاز شد و فاز اول آن در سال 1394 به بهره برداری رسیده است.

مرکز یک پارچه سازی و آزمون پژوهشگاه فضایی ایران، افزون بر پشتیبانی از توسعه محصولات فضایی، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به سایر صنایع کشور از جمله صنایع هوافضایی، دریایی، هوایی، خودروسازی و مخابرات است.

مرکز یکپارچه سازی و آزمون سامانه های فضایی پژوهشگاه فضایی ایران دارای 9 آزمایشگاه و یک کارگاه فعال است.

در این مرکز آزمایشگاه هی، آزمون‌هایی از قبیل اندازه گیری خواص جرمی، مشخصات مودال، آکوستیک، خلاء حرارتی ، هم راستایی، ارتعاشات و شوک انجام می‌شود.

آزمایشگاه های دیگر این مرکز عبارتند از: بارگذاری استاتیکی، کنترل وضعیت، EMC/EMI، ساخت و پشتیبانی آزمون .

افزون بر این، مرکز یکپارچه سازی و آزمون پژوهشگاه فضایی ایران دارای کارگاه ساخت و پشتیبانی آزمون نیز هست.

شایان ذکر است بیش از 80 درصد تجهیزات و قطعات مرکز یکپارچه سازی و آزمون سامانه های فضایی توسط فناوران و متخصصان پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شده است.

شرح آزمایشگاه ها

آزمایشگاه آکوستیک: در این آزمایشگاه فشار اکوستیکی ایجاد شده در جت خروجی سامانه پیشرانش در دقایق اولیه پرواز شبیه سازی شده و عملکرد سامانه ارزیابی می شود.

آزمایشگاه بارگذاری استاتیکی: در آزمایشگار بارگذاری استاتیکی، اثر جرم، شتاب حاصل از پیشرانش پرتابگر و نیروهای حاصل از تغییر مسیر در حین پرتاب شبیه سازی شده و عملکرد سامانه مورد ارزیابی قرار می¬گیرد.

آزمایشگاه ارتعاشات و شوک: در این آزمایشگاه، بارهای ارتعاشی و شوک مکانیکی که در حین پرواز به سامانه وارد می شود، شبیه سازی شده و صحت عملکرد سامانه ارزیابی می شود.

آزمایشگاه مشخصات مودال: کار این آزمایشگاه اندازه¬گیری مودال سامانه است. تعیین مشخصات مودال در بهینه سازی سازه و همچنین زیرسیستم کنترل وضعیت سامانه مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمایشگاه هم راستایی:  نصب دقیق تجهیزات حساس سامانه، مثل عملگرها، سنسورها و آنتن ها در موقعیت و وضعیت مطلوب در این آزمایشگاه انجام می شود.

آزمایشگاه خلاء حرارتی: در آزمایشگاه خلا حرارتی، شدت تابش خورشید، شرایط گرمایش، سرمایش و همچنین رفتار اجزای مختلف سامانه در شرایط شبیه سازی شده فضا از نظر میزان خلاء، ارزیابی می شود.

آزمایشگاه خواص جرمی: کار این آزمایشگاه، اندازه گیری مشخصات جرمی سامانه ها است. خواص جرمی یک مجموعه، شامل مشخصات جرم، موقعیت مرکز جرم ، مُمان های  اینرسی و نابالانسی استاتیکی و دینامیکی است.

آزمایشگاه کنترل وضعیت: در آزمایشگاه کنترل وضعیت با شبیه سازی سه درجه آزادی دورانی، میدان مغناطیسی زمین و زاویه تابش خورشید، امکان تست یکپارچه زیرسیستم کنترل وضعیت شامل سنسورها، عملگرها و الگوریتم های کنترل فراهم شده است.

آزمایشگاه EMC/EMI : در این آزمایشگاه با تولید و اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی،  عملکرد سامانه در برابر اغتشاشات الکترومغناطیسی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کارگاه ساخت و پشتیبانی آزمون: این کارگاه با ساخت قطعات دقیق، فیکسچرهای آزمون و عملیات مونتاژ و دمونتاژ مجموعه تحت آزمون، در انجام خدمات آزمایشگاه همکاری می کند.