Gerdab.IR | گرداب

اعلام اولویت طرح جویشگر بومی

تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

کارگروه فنی طرح جویشگر بومی، ارائه شاخص‌های ارزیابی خدمات این طرح، اولویتهای مدنظر برای ارائه خدمات جویشگر بومی را اعلام کرد.

به گزارش گرداب، نشست کارگروه فنی طرح جویشگر بومی با موضوع «تعیین شاخص‌های ارزیابی خدمات طرح و سناریوی ارزیابی» در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این نشست، مجری طرح جویشگر بومی معیارهای ارزیابی خدمات اولویت نخست طرح جویشگر بومی را در قالب خدمات طرح «جویشگر، سرویس خبر، ترجمه ماشینی، جویشگر نقشه و ایمیل» برای حاضران بیان کرد.

علیرضا یاری با تقسیم‌بندی ارزیابی خدمات طرح به سه دسته شاخص‌های کارکردی، شاخص‌های غیرکارکردی و شاخص‌های کسب‌و‌کار، ویژگی‌های هر یک از این شاخص‌ها را برای اعضای کارگروه تشریح کرد.

وی با بیان اینکه ارزیابی پروژه‌ها با مدل مسابقه صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در این مدل، سهم خروجی پروژه پژوهشی ۲۰ درصد (خروجی‌های هر فاز از قرارداد)، ارزیابی دقت و کیفیت محصول ۳۰ درصد (براساس شاخص‌های کمی خدمات و محصول‌ها)، ارزیابی رضایت کاربران ۲۰ درصد (براساس نظرسنجی) و ارزیابی بازار و گردش مالی ۳۰ درصد (براساس شاخص‌های کمی مدل کسب‌وکار) پیش‌بینی شده است.

در ادامه این نشست، حاضران پیرامون موارد مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

 کارگروه فنی طرح جویشگر بومی متشکل از مسئولان طرح، کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارشناسان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه و برخی از خبرگان این بخش است که خروجی نشست‌های این کارگروه برای ارائه و نهایی شدن به شورای راهبری طرح جویشگر بومی فرستاده می‌شود.

دسترسی به تمام اطلاعات مربوط به طرح جویشگر بومی در پایگاه اینترنتی این طرح به نشانی www.didras.ir  فراهم است.