Gerdab.IR | گرداب

تشکیل کمیسیون فناوری در مجلس

تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه طرح‌ها و لوایح مرتبط با ICT بسته به موضوع در کمیسیون‌ها بررسی می‌شوند که گاهی ارتباط کمی با موضوع دارند، گفت: وجود کمیسیون تخصصی در زمینه ICT در مجلس ضروری است.

به گزارش گرداب، کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اهمیت توجه مجلس به موضوع سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اظهار داشت: ایجاد ساختاری منسجم تر درباره  فناوری اطلاعات و و ارتباطات ضروری است.

وی گفت: توسعه ICT یکی از اولویت های اصلی کشور است که برای بسیاری از چالش‌های پیش‌روی دولت راه‌حل‌هایی دارد.

جلالی با اشاره به نقش نمایندگان در توسعه IT محور افزود: قانونگذاری و سیاستگذاری، نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها، پیگیری منافع مردم و تلاش در جهت کاهش فاصله و شکاف طبقاتی جامعه (شکاف دیجیتالی) از جمله وظایف کلیدی نمایندگان مجلس است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات در توسعه اجتماعی گفت: امروزه اکثر تغییرات اجتماعی به‌‌واسطه نفوذ فناوری شکل می‌گیرد و نمایندگان مجلس هم مانند دیگر اعضای جامعه باید خود را با تأثیرات این تغییرات همراه کنند.

جلالی تاکید کرد: توسعه و تدوین مجموعه کاملی از قوانین و سیاست‌های لازم برای ترویج ICT و حرکت دادن جامعه به عصر اطلاعات ضروری است که توسط نمایندگان مجلس باید انجام شود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: در بررسی اجمالی قوانین و مقررات مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات دیگر کشورهای جهان بالاخص کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه حجم زیادی از قوانین و سیاست‌های تصویب شده توسط مجالس قانونگذاری آن کشورها دیده می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده فعالیت زیادی است که از سوی مجالس کشورها برای فراهم کردن بستر قانونی توسعه ICT صورت می‌گیرد.

جلالی گفت: در مجالس قانونگذاری کشورهای دیگر کمیته‌ها و کمیسیون‌های کاری در موضوع ICT وجود دارد و اکثر کشورهای توسعه یافته استراتژی مشترکی در سازماندهی کمیته‌های تخصصی مجالس خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر در امر قانونگذاری، طرح‌ها و لوایح مرتبط با ICT بسته به موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود که شاید ذاتاً ارتباط کمی هم با موضوع داشته باشند و از این رو وجود کمیسیون تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس می تواند بسیار مفید باشد.