Gerdab.IR | گرداب

شرکت زیرساخت اعلام کرد:

زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز ستاد انتخابات فراهم شد

تاریخ انتشار : ۰۵ اسفند ۱۳۹۴

شرکت ارتباطات زیرساخت امکانات ارتباطی زیرساختی مورد نیاز ستاد انتخابات کشور را برای برگزاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برقرار کرد.

به گزارش گرداب، شرکت ارتباطات زیرساخت امکانات ارتباطی زیرساختی مورد نیاز ستاد انتخابات کشور را برای برگزاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برقرار کرده است.

این شرکت اعلام کرده: تمام تلاش بر این است با مدیریت و نظارت و پاسخ گویی شبانه روزی ارتباطات پایدار را برای پوشش ارتباطی مراکز اخذ رای در مراکز استان ها در سراسر کشور را تامین کنیم و در زمینه افزایش ظرفیت دیتا  مشکلی وجود ندارد.