Gerdab.IR | گرداب

میلیبند:

رواج شكنجه در زندان های آمریكا و انگلیس

تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۳۸۹

وزیر امور خارجه سابق انگلیس از رواج شكنجه های سخت در زندان های آمریكا پرده برداشت.

به گزارش گرداب، "دیوید میلیبند" با بیان اینكه مقامات آمریكا شكنجه گرند، به كوتاهی كشورش در افشا یا جلوگیری از این شكنجه ها اذعان كرد.

وزیر امور خارجه سابق انگلیس گفت: «دولت آمریكا متهمان حادثه 11 سپتامبر 2001 را شكنجه و انگلیس نیز در زمینه افشای این شكنجه ها كوتاهی كرده است.»

وزیر امور خارجه سابق انگلیس افزود: «واقعیت این است كه آمریكایی ها به ویژه پس از سال 2002 و بدون اینكه كسی متوجه شود، افراد زیادی را بی‌گناه شكنجه كرده و جنایت های زیادی مرتكب شده اند.»

میلیبند با اذعان به اینكه انگلیس برای جلوگیری از نقض حقوق بشر اقدامی نكرده است، گفت: «دولت انگلیس نیز بعد از كشف حقایق برای جلوگیری از شكنجه و نقض حقوق بشر اقدامی نكرده است كه باید هر چه زودتر در این زمینه اقدام كند.»

وزیر امور خارجه سابق انگلیس افزود: «بدترین تصمیمی كه یك وزیر می تواند بگیرد این است كه امنیت داخلی را با نقض حقوق بشر و شكنجه افراد بی‌گناه در خارج تامین كند.»

چندی پیش پانزده تن از مظنونان به تروریسم كه توسط پلیس آمریكا و انگلیس دستگیر شده بودند، سازمان جاسوسی انگلیس را متهم به شكنجه كردند.

تعدادی از آنها شكایتی تنظیم و به سازمان های دفاع از حقوق بشر ارائه كردند.

دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس ماه گذشته دستور تحقیق درباره دست داشتن سازمان جاسوسی انگلیس در شكنجه مظنونان را صادر كرد.

وی به قربانیان وعده داد اگر ثابت شود كه دستگاه امنیتی انگلیس در شكنجه آنها دست داشته است به آنها غرامت پرداخت كند.

منبع: شبکه خبر