Gerdab.IR | گرداب

بومی سازی ۲۰ فناوری کلیدی فضایی

تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۳۹۴

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از بومی سازی حداقل ۲۰ فناوری کلیدی سامانه‌های فضایی به عنوان برنامه های مدنظر این پژوهشگاه برای سال آینده خبر داد.

به گزارش گرداب، حسن حدادپور با اشاره به برنامه های در دست انجام برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه در بخش فضا، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، پژوهشگاه فضایی ایران در زمینه طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی مدار GSO و ساخت و پرتاب دو ماهواره مخابراتی سنجشی عملیاتی، اقدام خواهد کرد.

وی استفاده از فضا را به منظور خدمت‌رسانی به جامعه یکی از مشخصه‌های توسعه یافتگی کشورها دانست و افزود: نتایج کاربردی حوزه فضا در ابعاد مختلف مخابراتی،‌ ارتباطی، پایش زمین، هواشناسی، نقشه‌برداری و موقعیت‌یابی مورد نیاز جوامع است.

حدادپور با اشاره به اثرات فناوری‌های فضایی در فعالیتهای صنعتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورها ادامه داد: نگاهی به آمار درآمدهای حاصل از فعالیتهای فضایی نشان دهنده اهمیت این صنایع است، به گونه‌ای که درآمد جهانی از صنایع ماهواره‌ای در سال ۲۰۱۴ برابر ۲۰۳ میلیارد دلار ارزیابی می شود.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه، اعداد و ارقام اعلام شده نشان می‌دهد که توانمندی فضایی یک دارایی لوکس نیست و امکان چشم‌پوشی از آن وجود ندارد، یادآور شد: از این رو دارا بودن فناوری فضایی موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت کننده اقتدار ملی و آفریننده رفاه برای جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه بخش ICT به ویژه بخش فضایی کشور به عنوان بخش‌ مهم و اساسی، سهم عمده و مسئولیت بزرگی بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: هدفگذاری انجام شده در توسعه‌ کشور، متعلق به تمام بخش‌ها بوده و تمامی مسئولان و متخصصان کشور باید در یک بسیج همگانی تمامی تلاش و توانمندی خود را به کار بندند تا رشد اقتصادی میانگین ۸ درصد سالانه برنامه ششم توسعه محقق شود.

حدادپور اصل درون‌زا و برو‌نگرا بودن را یکی از اصول مبنایی سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌ ششم توسعه ذکر کرد و ادامه داد: با توجه به این امر باید مسؤولان بخش فضایی نیز توجه اصلی خود را معطوف به توسعه و بومی سازی فناوری فضایی کرده و در این راستا باید از فرصت‌های بین‌المللی فراهم شده در شرایط پسا تحریم حداکثر استفاده شود.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به نقش این پژوهشگاه در توسعه فناوری‌های فضایی خاطرنشان کرد: از جمله می‌توان به طراحی و ساخت ماهواره SRI، تکمیل و راه‌اندازی فاز اول آزمایشگاه سیستمی فضایی، طراحی، ساخت و پرتاب کاوشگر پیشگام و پژوهش، طراحی و ساخت ماکاپ سفینه سرنشین‌دار و نیز طراحی و ساخت مدل مهندسی ماهواره‌ مخابراتی ناهید ۱ اشاره کرد.

وی در مورد برنامه‌های آتی این پژوهشگاه گفت: این پژوهشگاه بنا دارد تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای بین‌المللی در چارچوب برنامه ششم توسعه و در راستای توسعه پرشتاب و پایدار کشور، برخی از اهداف کلیدی را محقق کند. در این راستا طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره مخابراتی در مدار GSO و طراحی، ساخت و پرتاب دو ماهواره مخابراتی سنجشی عملیاتی، در دستور کار قرار دارد.

حدادپور گفت: علاوه بر آن در زمینه اجرای فاز دوم آزمایشگاه سیستمی فضا اقدام خواهد شد. همچنین توسعه و به کارگیری فناوری استفاده از سکوهای استراتوسفری، طراحی و توسعه پایگاه فضایی بین‌المللی چابهار و توسعه و بومی سازی حداقل ۲۰ فناوری کلیدی سامانه‌های فضایی برای سال آینده در دستور کار قرار دارد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران اضافه کرد: این پژوهشگاه‌ همچنین انجام پروژ‌ه‌های فناورانه مورد درخواست سایر بخش‌ها مانند بومی‌سازی سامانه‌های رادار هواشناسی و زیرساخت‌های مرتبط با مرزبانی الکترونیکی را در برنامه دارد.