Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "حاشیه‌های مهم‌تر از متن"

شهید رجایی

تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۳۸۹
بنی صدر همیشه نگاه حقارت آمیزی به شهید رجائی داشت. دائما می‌گفت: من تحصیل کرده ام و او نیست.

امام بهترین جواب را به او داد: بعضی ها عقل شان بیشتر از علمشان است، آقای رجایی از شخصیت هایی است که عقلش بیشتر از علمش است.


****
۱۷۷ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع، بنی صدر را از صندلی ریاست جمهوری انداخت. رای به بنی صدر در ریاست جمهوری رای قاطعی بود؛ ۱۱ میلیون رای، همانند رای به عدم کفایت سیاسی‌اش. هم مجلس هم شهید رجائی با او خیلی مدارا می کردند. چون امام می فرمود: خوب نیست بگویند اولین رئیس جمهور خوب از آب درنیامد.